"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Aktiviteter inom projektet

Genomförda aktiviteter

24 november 2020. Vad är ett klimatsmart skogsbruk?
Under en digitala workshop undersöker projektets deltagare vad ett klimatsmart skogsbruk egentligen innebär. Idé är att ta fram fyra olika scenarier för skogen, baserat på de diskussioner som pågått tidigare under projektet. Med hjälp av ett digitalt verktyg kallat Heureka, kommer forskarna kunna visa deltagarna hur skogen skulle kunna se ut i framtiden om respektive scenario skulle uppfyllas. Vilka naturnyttor eller ekosystemtjänster kommer dessa scenarier/skötselstrategier att skapa och hur förhåller sig dessa nyttor mellan olika scenarier? Deltagarna kommer att kunna jämföra scenarier och identifiera vilket de upplever som mest önskvärt från ett lokalt perspektiv och med tanke på klimatet. Endast inbjudna deltagare.

3- 5 mars 2020. Potsdam, Tyskland. Deltagande i konferensen Managing forests in the 21st century. Isabella Hallberg Sramek håller en muntlig presentation med rubriken ”Thinking new about forest management - A reflexive collaboration process for adapting local forests to climate change”.
Webb: https://www.efi.int/events/managing-forests-21st-century-2020-03-03

26 mars 2020 - INSTÄLLD PGA COVID-19 
KSLA, Stockholm. Janina Priebe, idéhistoriker vid Umeå Universitet, medverkar under Skogshistoriska sällskapets 30-årsjubileum som har temat ”Hur kan vi använda skogshistorien? – Historiska perspektiv och nutida utmaningar”. Janina Priebe presenterar hur hon inom projektet Ta ner himlen till jorden har använt miljöhistoriska perspektiv för att få olika aktörer i den konfliktladdade skogen att tänka nytt. (ca 100 personer)

15- 17 april 2020 - INSTÄLLD PGA COVID-19
Köpenhamn, Danmark. Deltagande i konferensen 3rd International Forest Policy Meeting (IFPM3) – Forest Policy Research in a Time of Environmental Emergency. Isabella Hallberg Sramek håller en muntlig presentation med rubriken ”Thinking new about forest management - A reflexive collaboration process for adapting local forests to climate change” som en del av panelen ”Beyond Forestry: Knowledge Practices for Sustainable Landscapes with Trees”.

22 januari 2020. Grand Hôtel, Stockholm. Under eventet Skogens dag på Grand (Västerbottensveckorna) hålls en workshop baserad på projektet Ta ner himlen till jorden. Workshopen leds av Elsa Reimerson, Erland Mårald och Janina Priebe, Umeå universitet, samt Eva-Maria Nordström, Isabella Hallberg-Sramek och Annika Nordin, SLU. (185 anmälda)

11 april 2019. Hotell Forsen, Vindeln. Workshop 1 med lokala skogsaktörer från Umeå och Vindelns kommuner.

25 april 2019. Kosta Lodge, Lessebo. Workshop 1 med lokala skogsaktörer från Växjö och Lessebo kommuner.

9 maj 2019. Humanisthuset, Umeå. Workshop 2 med lokala skogsaktörer från Umeå och Vindelns kommuner.

12 maj 2019. Quality Hotel Royal Corner, Växjö. Workshop 2 med lokala skogsaktörer från Växjö och Lessebo kommuner.

29 augusti 2019. Svartbergets forskningspark, Vindeln. Exkursion med lokala skogsaktörer från Vindelns och Umeå kommuner.

12 september 2019. Asa försökspark, Lammhult. Exkursion med lokala skogsaktörer från Växjö och Lessebo kommuner.

17 oktober 2019. Folkets hus, Umeå. Avslutande workshop med lokala skogsaktörer, politiska beslutsfattare och tjänstemän från Vindelns och Umeå kommuner.

24 oktober 2019. Lessebo handpappersbruk, Lessebo. Avslutande workshop med lokala skogsaktörer, politiska beslutsfattare och tjänstemän från Vindelns och Umeå kommuner.

Senast uppdaterad: 2022-01-13