"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ta ner himlen till jorden: hur skogen kan användas för att göra klimatfrågan konstruktivt angripbar i lokala sammanhang

Forskningsprojekt Vad är egentligen klimatet? Ofta kopplas detta begrepp samman med ett gräns- och generationsöverskridande fenomen som verkar ”där uppe i himlen”. Det är något abstrakt som bäst förstås av experter och hanteras av politiker på globala toppmöten.

I detta projekt bidrar vi till att ”ta ner himlen till jorden” och gör klimatfrågan relevant för människor i deras vardag och klimatutmaningar möjliga att hantera på ett konstruktivt och inkluderande sätt i lokala sammanhang.

Projektansvarig

Erland Mårald
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 65 45

Projektöversikt

Projektperiod:

2018-01-01 2021-12-31

Finansiering

Detta projekt finansieras av Formas

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för idé- och samhällsstudier, Statsvetenskapliga institutionen

Forskningsområde

Historia, Statsvetenskap

Projektbeskrivning

Syftet med detta projekt är att undersöka hur man kan:

  1. göra klimatfrågan relevant för människor i städer och på landsbygden,
  2. göra det möjligt att utarbeta utvecklingsvägar
  3. utveckla lokalt skräddarsydda åtgärder för att möta klimathotet.

För uppnå syftet utgår projektet från skogen som en så kallad samlande sak och praktik som kan bidra till att länka samman klimatet som ett abstrakt fenomen med lokalsamhället, och den övergripande klimatfrågan med lokala ambitioner. Därigenom blir klimatutmaningen sammankopplad med landskap och med lokala sammanhang och praktiker, vilket i sin tur kan åstadkomma utvecklingsvägar och åtgärder.

Metod

En samverkansprocess bestående av workshops, exkursioner och dialoger med myndighetspersoner och beslutsfattare har utgjort projektets kärna. Processen inkluderade sakägare som företräder såväl stad och landsbygd som de norra och södra delarna av Sverige. Vi har använt visualiserade scenarier för lokalsamhället (med både historiska och framtida utblickar) och med utgångspunkt i deltagarnas visioner och syn på utmaningarna har forskarna tagit fram gemensamma utvecklingsvägar. Nästa steg har varit att låta deltagarna formulera delmål som exempel på möjliga klimatåtgärder.

I projektet återstår att bearbeta hur denna nya kunskap och metoderna för att visualisera möjliga framtider kan överföras till andra liknande situationer, framförallt i kommuner. Projektet kommer att bidra till att stärka människors möjligheter att staka ut alternativa utvecklingsvägar för anpassning till och mildring av klimatförändringar i lokalsamhället.

Aktuellt i projektet

Senast uppdaterad: 2022-01-13