"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Teamarbete via telemedicin-ledarskap, kommunikation och samarbete i akuta sjukvårdsteam i glesbygd

Doktorandprojekt Nuvarande kunskap om teamarbete bygger uteslutande på att deltagare i sjukvårdsteam befinner sig på samma plats. Vid hälsocentraler i glesbygd har akuta sjukvårdteam andra förutsättningar, här befinner sig läkaren på en annan plats och deltar via telemedicin dvs via länk eller videokonferens. Det finns därför behov av att kartlägga hur ledarskap, kommunikation och samarbete sker i team där läkare deltar via telemedicin.

Syftet med projektet är att undersöka om team på hälsocentraler i glesbygd kan förlita sig på nuvarande teamarbetsmodeller. Vi kommer därför att undersöka om ett TEAM instrument som mäter ledarskap, kommunikation och teamarbetet kan användas i team där läkaren deltar via telemedicin. Vi kommer även att undersöka hur team medlemmarna beskriver kommunikationen, ledarskap och teamarbete när läkaren deltar via telemedicin.

Projektansvarig

Maria Härgestam
Universitetslektor med förenad klinisk anställning
E-post
E-post
Telefon
090-786 90 68

Projektöversikt

Projektperiod:

2020-08-17 2025-03-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för diagnostik och intervention, Institutionen för omvårdnad

Externa finansiärer

Familjen Kamprads stiftelse, Löf regionernas ömsesidiga försäkringsbolag

Projektbeskrivning

Vad handlar forskningen om:

Syftet med projektet är att studera teamarbete i akuta sjukvårdsteam som arbetar på hälsocentraler i glesbygd där läkare deltar via telemedicin. Vi kommer att kartlägga omfattningen av teamarbete i team där en av deltagarna deltar via distanslösningar (studie 1). Ett instrument (TEAM) som avser att mäta ledarskap, kommunikation och hur arbetsuppgift utförs kommer att testas på team där teamarbetet sker där en av deltagarna finns via en distanslösning (studie 2). Därefter ska TEAM instrumentet användas för att undersöka teamarbete i akuta sjukvårdsteam som arbetar på hälsocentraler (studie 3). Vi kommer även att undersöka hur team medlemmarna beskriver kommunikationen, ledarskap och teamarbete när läkaren deltar via telemedicin (studie 4).
Resultaten i studierna kommer att bidra till kunskap om dagens teamarbetsmodeller kan användas på de team där en av deltagarna i teamet deltar via telemedicin eller om nya modeller för teamarbete behöver utvecklas.
 

Varför är det viktigt att forska om detta?

Teamarbete är viktigt på sjukhus och i andra komplexa organisationer. Teamarbete kan beskrivas som interaktioner mellan deltagare som tillsammans strävar mot ett gemensamt mål. Det inkluderar kognitiva, verbala och beteendemässiga processer som pågår när teamet samarbetar. Ett sätt att främja teamarbete är att använda simulerade teamträningar med målet att förbättra ledarskap, kommunikation och samarbete.
I glesbygd skiljer sig förutsättningarna för teamarbete även om kraven på teamen är detsamma. Teamet är sällan placerat på samma plats och läkaren deltar ofta via telemedicin vilket gör teamarbetet mer komplicerat. Det är viktigt att ge personal i glesbygd samma förutsättningar och möjligheter att öva teamarbete som anställda vid sjukhus. Att förstå telemedicinens inverkan på teamarbetet  kan leda till effektivare användning av informations- och kommunikationsteknologi( IKT), vilket kan förbättra vården och patientsäkerheten.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2024-06-27