"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Magnus Hultin

Vicedekan för samverkan kring klinisk utbildning. Examinator för kunskapsprovet för läkare. Excellent lärare, universitetslektor och docent i Anestesiologi och intensivvård.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor, överläkare vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap Enhet: Anestesiologi och intensivvård
Plats
10, AnOpIVA, D33 AnOpIVA, Norrlands universitetssjukhus, 901 85 Umeå

Jag är universitetslektor och docent i anestesi och intensivvård med förenad anställning som överläkare på Norrlands universitetssjukhus. De senaste åren har jag varit djupt engagerad i grundutbildning av läkare och var 2018-2021 Programdirektör för läkarutbildningen. Numera är jag vicedekan för samverkan kring klinisk utbildning.

På utbildningssida är några stora projekt som jag arbetar med

 • Ledning och utveckling av kunskapsprov för läkare med utbildning i tredje land
 • Fortsatt utveckling av Umeå universitets kompletteringsutbildning för läkare med grundutbildning utanför EU/EES
 • Leda projektet med att starta upp det 6-åriga läkarprogram som leder till legitimation
 • Ordförande i examinationsutskottet inom programrådet för läkarutbildning
 • Kunskapsprov för läkare med utbildning utanför EU/EES

På forskningssidan fortsätter arbetet med att bygga nätverk mellan anestesi och intensivvårdsavdelningarna i norr. De kliniska studier som jag särskilt vill lyfta fram är:

 • PedPreMed - en dubbelblindad RCT om effekten av midazolam, klonidin och dexmedetomidin som premedicinering till 2-6 åriga barn vad gäller den perioperativa perioden (upplevelse, hemodynamisk stabilitet, PONV) och de första två veckorna efter att patienten kommit hem. Patientinklusionen är klar och de två första delstudierna publicerade. Åsa Bromfalk är doktorand och planeras disputera ht 2023
 • PostPal - en dubbelblindad RCT om effekten av palosetron till dagkirurgiska patienter med hög risk för PONV på illamående de första dygnen. Det första delarbetet är submitterat och ingår som en del i Antonio Moriatis doktorandplan.
 • PECS-II - en RCT om effekten av PECS-II-blockad till patienter som genomgår bröstcancerkirurgi på den postoperativa upplevelsen. Det första delarbetet i studien är publicerat. PI är Joakim Johanssson i Östersund.
 • Hjärtekostudier med Peter Gottfridsson och Ylva Stenberg som doktorander. Huvudhandledare är Michael Haney respektive Tomi Myrberg. 
 • LowOx  där vi ska undersöka effekten av målstyrd syrgaskoncentration på den postoperativa sänkning i diffusionskapacitet som observerats av Franklins grupp. PI Karl Franklin, Co-PI Magnus Hultin. Doktorand är Erik Holmgren.

Inom pedagogisk forskning pågår några projekt om

 • Kvalitetssäkring av kunskapsprov
 • Införande av EPA på nationell nivå som system för återkoppling under patientnära verksamhetsintegrerat lärande

Avslutade projekt

 • Situation Awareness - en RCT om effekten av en utbildning med fokus på hur man snabbt ökar situationsmedvetenheten i en akutsjukvårdssituation påverkar teamets förmåga att effektivt handlägga svårt sjuka/skadade patienter. Karin Jonsson disputerade januari 2021 i projektet.

Jag inser att jag varit länge i den akademiska världen även om det känns som att det var alldeles nyss som jag disputerade med min avhandling om chylomikronomsättning på Medicinsk kemi och biofysik i Umeå. Det var 1995. Sedan dess har jag gått klart läkarutbildningen, gjort AT och ST i Umeå, hunnit med fyra år som specialist vid Lycksele lasarett och njutit av adrenalinkickarna som ambulanshelikopterläkare, innan jag 2011 blev universitetslektor för Umeå universitetet vid Sunderby sjukhus. Arbetet förde mig tillbaka till Umeå 2018. En fantastisk resa!

 

Forskningskonferensen om Högre Utbildning, Stockholm, Sverige, 11-12 maj, 2023
Edelbring, Samuel; Edgren, Gudrun; Hultin, Magnus; et al.
Frontiers in Psychology, Vol. 14
Morian, Hanna; Härgestam, Maria; Hultin, Magnus; et al.
Läkartidningen
Rosengren, Björn; Hultin, Magnus
Acta Anaesthesiologica Scandinavica
Zickerman, Caroline; Brorsson, Camilla; Hultin, Magnus; et al.
Cardiovascular Ultrasound, BioMed Central 2022, Vol. 20, (1)
Gottfridsson, Peter; A’Roch, Roman; Lindqvist, Per; et al.
Clinical Physiology and Functional Imaging
Gottfridsson, Peter; Law, Lucy; Aroch, Roman; et al.
Läkartidningen
Hultin, Magnus; Själander, Anders
Injury, Elsevier 2022, Vol. 53, (2) : 732-738
Juto, Hans; Hultin, Magnus; Möller, Michael; et al.
BMC Anesthesiology, BioMed Central 2022, Vol. 22, (1)
Stenberg, Ylva; Rhodin, Ylva; Lindberg, Anne; et al.
Journal of international medical research, Sage Publications 2022, Vol. 50, (9) : 1-12
Thurm, Mascha; Hultin, Magnus; Johansson, Göran; et al.
Pediatric Anaesthesia, John Wiley & Sons 2021, Vol. 31, (11) : 1225-1233
Bromfalk, Åsa; Myrberg, Tomi; Walldén, Jakob; et al.
Acta Anaesthesiologica Scandinavica, John Wiley & Sons 2021, Vol. 65, (9) : 1229-1239
Johansson-Jänkänpää, Emma; Hultin, Magnus; Myrberg, Tomi; et al.
Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine, BioMed Central 2021, Vol. 29, (1)
Jonsson, Karin; Brulin, Christine; Härgestam, Maria; et al.
Anesthesia and Analgesia, International Anesthesia Research Society 2021, Vol. 132, (3) : 717-725
Stenberg, Ylva; Wallinder, Lina; Lindberg, Anne; et al.
Education for Health, Wolters Kluwer 2020, Vol. 33, (1) : 3-7
Carson, Dean; Wennberg, Patrik; Hultin, Magnus; et al.
EBMA 2020: Past, Present and Future Assessment in Medical Education
Hultin, Magnus; Edin, Benoni B.; Själander, Anders
Simulation in Healthcare: The Journal of the Society for Simulation in Healthcare, Lippincott Williams & Wilkins 2020, Vol. 16, (1) : 29-36
Jonsson, Karin; Hultin, Magnus; Härgestam, Maria; et al.
BMJ Open, BMJ Publishing Group Ltd 2020, Vol. 10
Karlsson, Sofia; Saveman, Britt-Inger; Hultin, Magnus; et al.
Sustainability, MDPI 2020, Vol. 12, (14)
Karlsson, Sofia; Saveman, Britt-Inger; Hultin, Magnus; et al.
BMC Anesthesiology, BioMed Central 2020, Vol. 20
Moraitis, Antonio; Hultin, Magnus; Wallden, Jakob
Acta Anaesthesiologica Scandinavica, John Wiley & Sons 2020, Vol. 64, (8) : 1055-1062
Stenberg, Ylva; Lindelöf, Linnea; Hultin, Magnus; et al.
Journal of Health Organization & Management, Emerald Group Publishing Limited 2020, Vol. 34, (2) : 181-191
Tamás, Éva; Södersved Källestedt, Marie-Louise; Hult, Håkan; et al.
Läkartidningen 2019
Läkartidningen, Vol. 116
Hultin, Magnus; Möller, Riitta
Dagens samhälle
Hultin, Magnus; Sandborg Englund, Gunilla; Momemi, Shima; et al.
AMEE 2019 : an International Association for Medical Education: abstract book, AMEE 2019 : 1390-1390
Hultin, Magnus; Semb, Olof; Tano, Krister; et al.
Dagens Medicin
Hultin, Magnus; Själander, Anders; Hultberg, Pernilla; et al.
Acta Anaesthesiologica Scandinavica, John Wiley & Sons 2019, Vol. 63, (8) : E17-E17
Myrberg, Tomi; Lindelöf, Linnea; Hultin, Magnus
Acta Anaesthesiologica Scandinavica, John Wiley & Sons 2019, Vol. 63, (9) : 1129-1136
Myrberg, Tomi; Lindelöf, Linnea; Hultin, Magnus
Läkartidningen, Svenska läkarförbundet 2019, Vol. 116, (19-20) : 41-43
Möller, Riitta; Hultin, Magnus
PLOS ONE, Public Library of Science 2019, Vol. 14, (8)
Samuelsson, Line; Tyden, Jonas; Herwald, Heiko; et al.
Allmänmedicin : tidskrift för Svensk förening för allmänmedicin, Stockholm: Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) 2018, (3) : 26-27
Andersson, Jenny; Wennberg, Patrik; Hultin, Magnus; et al.
International Journal of Clinical Anesthesia and Research, Heighten Science 2018, Vol. 2, (1) : 009-017
Atterhem, Veronica; Hultin, Magnus; Myrberg, Tomi
Läkartidningen, (115)
Ekman, Agneta; Brynhildsen, Jan; Larsson, Christer; et al.
undee: 2018
Hultin, Magnus; Edin, Benoni B.; Själander, Anders
Dagens Samhälle, (4 dec)
Hultin, Magnus; Själander, Anders; Edin, Benoni; et al.
Läkartidningen, (115)
Stålnacke, Britt-Marie; Möller, Riitta; Hultin, Magnus
Intensive Care Medicine Experimental, SpringerOpen 2018, Vol. 6, (1)
Tydén, Jonas; Larsson, Niklas; Lehtipalo, Stefan; et al.
Advances in Medical Education and Practice, (8) : 99-108
Allvin, Renée; Berndtzon, Magnus; Carlzon, Liisa; et al.
Acta Anaesthesiologica Scandinavica, Hoboken: Wiley-Blackwell 2017, Vol. 61, (5) : 471-479
Halliday, T. A.; Sundqvist, Jonas; Hultin, Magnus; et al.
Dagens Medicin
Hultin, Magnus; Magnusson, Erik
Läkartidningen, Sveriges läkarförbund 2017, (08)
Magnusson, Erik; Hultin, Magnus
Acta Anaesthesiologica Scandinavica, John Wiley & Sons 2017, Vol. 61, (7) : 797-803
Tydén, Jonas; Herwald, H.; Hultin, Magnus; et al.
Acta Anaesthesiologica Scandinavica, John Wiley & Sons 2017, Vol. 61, (7) : 858-858
Walldén, Jakob; Halliday, T. A.; Hultin, Magnus
Läkartidningen, Vol. 113, (39) : 1-5
Hultin, Magnus; Jacobsson, Maritha; Brulin, Christine; et al.
Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine, BioMed Central 2016, Vol. 24
Härgestam, Maria; Hultin, Magnus; Brulin, Christine; et al.

Ända sedan tiden som doktorand 1989-1995 har jag varit intresserad av undervisning och former för återkoppling och bedömning utifrån erfarenheterna från de duggor och tentor som genomfördes inom medicinsk kemi. En speciellt intressant aspekt var då att studenterna i grupper om 10-12 personer fick två timmar att i gruppen diskutera frågorna innan vi som lärare/bedömare kom till gruppen och diskuterade med studenterna. En svår fråga redan då var hur man vet att någon ska bli underkänd på det muntliga förhöret. 

På instruktörskurser för ATLS och PHTLS under min ST-utbildning 2000-2007 låg mycket fokus på hur man faciliterar lärande och med några intresserade startade jag upp återkommande traumateamövningar vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå. Det resulterade i att jag under perioden 2005-2011 ledde uppbyggnaden av teamträning inom akutsjukvården med humana patientsimulatorer inom Region Västerbotten.

2011 anställdes jag som universitetslektor och blev omgående erbjuden möjligheten att gå in som ledamot i programrådet för läkarprogrammet. Mitt första uppdrag som ledamot var att 2012 ta över ansvaret för att införa OSCE som examinationsform för praktiska färdigheter. I rollen som programansvarig för läkarprogrammet 2014-2021 blev jag allt mer intresserad av examinationer och 2016 gick jag in som examinator för Socialstyrelsens kunskapsprov för läkare med utbildning utanför EU/EES-området.

Bedömingar av studenternas praktiska utförande av centrala moment i patientverksamheten har länge varit en stor utmaning. Hur kan man involvera alla de regionanställda som handleder studenterna? Det är ju deras uppfattning som är central för bedömningen av den kliniska praktiken. I och med utvecklingen av de nya 6-åriga läkarprogrammet genomfördes en gemensam nationell satsning som resulterade i att tio för läkaryrket specifika kärnaktiviteter definierades och nu håller på att inarbetas i samtliga svenska läkarprogram. Jag har varit med i den nationella arbetsgruppen sedan den startades och hoppas kunna fortsätta med detta centrala arbete kring examinationer.

Inom PRL har vi också tillsatt ett examinationsutskott som har till uppgift att ansvara för kvalitetssäkring av de examinationer som sker inom läkarprogrammet. Det gäller såväl skriftliga som muntliga examinationer av teoretiska kunskaper, praktiska färdigheter och genomförande under det verksamhetsintegrerade lärandet.

Nu i rollen som vicedekan för samverkan kring klinisk utbildning ligger frågorna om professionsutbildningarnas genomförande, kvalitet och utveckling mig varmt om hjärtat. Samverkan sker i ALF-kommittén, utbildningsnämnden och i andra möten mellan regionerna i norr och universitetet. Under 2023-2024 har jag därtill fått förmånen att som ledamot i det nationella vårdkompetensrådet arbeta ännu mer centralt med dessa frågor.

Publicerad: 11 nov, 2020
Publicerad: 23 aug, 2019
Publicerad: 01 apr, 2019