"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Teologisk etik och neurovetenskap

Forskningsprojekt Har neurovetenskap betydelse för hur vi förstår etik och speciellt teologisk etik? Mer specifikt, projektet behandlar den inflytelserika teori som har utvecklats av lingvisten George Lakoff och filosofen Mark Johnson.

Vårt tänkande är kroppsligt och det formar enligt Lakoff och Johnson hur vi resonerar. Vårt tänkande är t.ex. metaforiskt rakt igenom. Om deras teori, som de hävdar bl.a. är grundad i neurovetenskap, är korrekt så är, menar de, de rationalitetsteorier som dominerar inom både filosofisk och teologisk etik ohållbara. Projektet undersöker hur, om alls, resultat från neurovetenskap och kognitionsvetenskap kan användas för att förstå etikens och rationalitetens natur; de möjliga implikationerna för teologisk etik; och implikationerna för vår förståelse av mänsklig frihet, rationalitet och värdighet.

Projektöversikt

Projektperiod:

2005-07-01 2009-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för idé- och samhällsstudier

Projektbeskrivning

Vårt tänkande är kroppsligt och det formar enligt Lakoff och Johnson hur vi resonerar. Vårt tänkande är t.ex. metaforiskt rakt igenom. Om deras teori, som de hävdar bl.a. är grundad i neurovetenskap, är korrekt så är, menar de, de rationalitetsteorier som dominerar inom både filosofisk och teologisk etik ohållbara. Projektet undersöker hur, om alls, resultat från neurovetenskap och kognitionsvetenskap kan användas för att förstå etikens och rationalitetens natur; de möjliga implikationerna för teologisk etik; och implikationerna för vår förståelse av mänsklig frihet, rationalitet och värdighet.

Ämnen: Religionsvetenskap/Teologi, Tros- och livsåskådningsvetenskap
Senast uppdaterad: 2019-09-18