"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Introduktion och användning av Tid Tillsammans i en psykiatrisk heldygnsvårdskontext

Är ni verksamma inom vuxenpsykiatrisk eller rättspsykiatrisk heldygnsvård? Är ni intresserade av att införa en intervention som ökar chanserna för personal och patienter att spendera tid tillsammans? Vill ni bidra till forskningen om implementering i psykiatrisk vård? Fortsätt läs här!

Forskningen visar att både patienter och personal i psykiatrisk heldygnsvård upplever att de saknar tid eller möjlighet för kvalitativ interaktion. Detta är ett problem eftersom sociala relationer och interaktion med personal har visat sig vara till nytta för patienternas återhämtning. Personalen å sin sida beskriver upplevelser av stress och samvetsstress när de tvingas arbeta tvärtemot sina ideal, det vill säga att kunna möta och interagera med patienterna. Omvårdnadsinterventioner som fokuserar på relationen mellan personal och patienter är efterfrågade, men att införa sådana interventioner i psykiatrisk heldygnsvård har beskrivits som komplext. Få studier har fokuserat på att undersöka detta område.

Tid Tillsammans är en intervention som syftar till att öka möjligheten för personal och patienter att mötas i gemensamma aktiviteter.

Tid Tillsammans består av fem komponenter.

  • Interventionen planeras till en timme, måndag-fredag.
  • Omvårdnadspersonalen och patienterna är engagerade i gemensamma aktiviteter under den timmen.
  • Dessa gemensamma aktiviteter innefattar interaktion antingen i grupp eller var för sig och inkluderar aktiviteter som patienterna själva väljer.
  • Under timmen som Tid Tillsammans pågår avsätts en eller två personer i personalen för att sköta administration, telefon eller liknande.
  • Eftersom aktivitet och gemenskap är i fokus planeras möten och besök till andra tider.

Just nu söker vi vuxenpsykiatriska och rättspsykiatriska heldygnsvårdsavdelningar i Sverige som är intresserade av att introducera Tid Tillsammans i verksamheten och samtidigt bidra till forskningen om implementering i en sådan miljö.

Intresseanmälan

Fyll i dina uppgifter här för att bli kontaktad av forskningsteamet och får mer information!
Senast uppdaterad: 2023-11-14