"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Tid Tillsammans - anpassning och användning av i psykiatrisk heldygnsvård

Doktorandprojekt Doktorandprojektet består av flera delstudier med fokus på att följa implementering av Tid Tillsammans i psykiatrisk heldygnsvård.

Forskning visar att så väl patienter som personal inom psykiatrisk heldygnsvård önskar möjligheter till gemensamma aktiviteter. Patienters återhämtning kan främjas av gemenskap och relationer. Möjlighet att erbjuda gemensamma aktiviteter kan leda till minskad samvetsstress hos personal. Det finns få beskrivna omvårdnadsinterventioner med fokus på gemensamma aktiviteter. En av de beskrivna interventionerna är dock Tid Tillsammans (TT). Syftet med detta projekt är att studera anpassning och användning av TT i psykiatrisk heldygnsvård för att i senare skede kunna utvärdera dess effekter.

Projektansvarig

Jenny Molin
Universitetslektor, universitetslektor med förenad klinisk anställning
E-post
E-post
Telefon
090-786 95 91

Projektöversikt

Projektperiod:

2023-01-01 2026-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för epidemiologi och global hälsa, Institutionen för omvårdnad, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Projektbeskrivning

Forskning visar att så väl patienter som personal inom psykiatrisk heldygnsvård önskar möjligheter till gemensamma aktiviteter. Patienters återhämtning kan främjas av gemenskap och relationer. Möjlighet att erbjuda gemensamma aktiviteter kan leda till minskad samvetsstress hos personal. Det finns få beskrivna omvårdnadsinterventioner med fokus på gemensamma aktiviteter i psykiatrisk heldygnsvård. En av de beskrivna interventionerna är dock Tid Tillsammans (TT). TT innebär att en timme varje dag avsätts för gemensamma aktiviteter mellan patienter och personal. Exempel på aktiviteter kan vara spel, promenader, målning eller olika handarbeten. Under aktiviteterna har personal inte andra arbetsuppgifter och avdelningen är stängd för andra möten. Syftet med detta projekt är att studera anpassning och användning av TT i psykiatrisk heldygnsvård för att i senare skede kunna utvärdera dess effekter. 4 delstudier planeras där så väl patienter som personal och chefer tillfrågas om att delta i intervjuer och under observationer.

Senast uppdaterad: 2023-11-13