"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Uppkomsten av den deltagande användaren

Forskningsprojekt Projektet kommer att studera hur användare inom digitala medier bjuds in till att själv delta i skapandet av innehåll och upplevelser.

Projekt kommer att analysera forskning kring bloggare och speldeltagare, utifrån Torill Mortensens, projektledare, egen erfarenhet som medieteoretiker och som spelare och bloggare. Hon kommer att studera hur deltagandemedier förändrat synen på användare – från passiv konsument till aktiv deltagare – samt hur medieteorin som ämne förändrats likaledes.

Projektöversikt

Projektperiod:

2007-12-16 2008-08-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Humlab

Externa finansiärer

Kempestiftelserna

Projektbeskrivning

Torill Mortensen har i flera år intresserat sig för hur nya digitala medier medfört att användare har förändrats - från att ha varit en passiv betraktare till att bli en allt mer deltagande aktör. I samband med denna förändring har det också blivit uppenbart att traditionell mediateori i hög utsträckning baseras på förlegade kommunikationsmodeller. Med utgångspunkt i databaserade medier har man numera kommit att betrakta ”medieprodukten” som erbjudanden till jämlika användare, snarare än som ett meddelande från en avlägsen och auktoritär avsändare.

Hennes arbete grundar sig i ett flertal av hennes olika erfarenheter: som lärare i kommunikation, PR och mediateori, hennes forskning kring dataspelande och hennes engagemang som forskande bloggare. Utifrån dessa skilda erfarenheter är avsikten att utveckla nya synsätt på den deltagande användaren.

Det som framför allt intresserar Mortensen inom ramen för projektet är blog- och spelforskning, och att kunna kontrastera det mot den egna erfarenheten som spelare och bloggare.

Under projekttiden kommer Mortensen att skriva en bok i ämnet som behandlar just hur deltagandemedier ändrar idén om användaren inom mediateorin. Till detta hör att utveckla nya teorier, vilka är bättre anpassade för att möta utvecklingen inom kommunikationsområdet, för att överhuvudtaget bättre kunna förstå olika uttryck för medierade kulturer.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2023-01-04