"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Utbildningssystem för expertislärande i idrott - att bli elitfotbollsspelare

Doktorandprojekt Mitt avhandlingsarbete fokuserar lärande till elitfotbollsspelare och särskilt de pedagogiska processerna inom gymnasieskolans specialidrottsämne.

Projektet studerar också relationen/utbytet mellan skolan och andra lärandemiljöer som t.ex. föreningsidrotten och jag intresserar mig sålunda för utbildningsmiljöers samverkan med varandra, med individen samt effektiva utbildningsmodeller för utveckling av expertis. Arbetet utgår för närvarande från lärande i termer av sociokulturell teori med avstamp i Vygotskys teoretiska ramverk.

Projektansvarig

Anna Renström
Universitetsadjunkt (tjänstledig), universitetsadjunkt
E-post
E-post
Telefon
090-786 64 44

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2014-09-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Lärarhögskolan, Pedagogiska institutionen

Forskningsområde

Pedagogik

Projektbeskrivning

Projektet har tre övergripande intresseområden; vad som sker i termer av innehåll och undervisning, relationen mellan olika utbildningssystem (t.ex. skola kontra idrottsförening) samt flickors och pojkars navigering inom och mellan systemen i syfte att utveckla expertis.

Handledare: Tor Söderström
Biträdande handledare: Stefan Lund

Senast uppdaterad: 2019-09-18