"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Utvärdering av faktorer som kan förändra och prediktera smärtupplevelse

Forskningsprojekt Långvariga smärttillstånd är ett utbrett hälsoproblem som påverkar mer än 20-30% av den globala befolkningen. Det fattas fortfarande kunskap om varför långvarig smärta uppstår och varför vissa individer är mer smärtkänsliga än andra.

I projektet kommer vi att studera om det finns ett samband mellan individuell upplevelse av smärta och olika biomarkörer. För att få svar på frågeställningar kommer vi att använda olika hjärnavbildningsmetoder.

Projektansvarig

Lenita Lindgren
Universitetslektor med förenad klinisk anställning
E-post
E-post
Telefon
090-786 76 16

Projektöversikt

Projektperiod:

2022-06-20 2024-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för omvårdnad

Projektbeskrivning

Vad handlar forskningen om:

Syftet med studien är att förstå samband mellan subjektivt skattad smärta, transmittorsubstanser, hjärnmetaboliter, GABA receptortillgänglighet och aktivitet i det autonoma nervsystemet.

Varför är det viktigt att forska om detta?

Långvariga smärttillstånd är ett utbrett hälsoproblem som påverkar mer än 20-30% av den globala befolkningen. Det fattas fortfarande kunskap om varför långvarig smärta uppstår men forskning visar att både det perifera nervsystemet (nervsystemet utanför hjärnan och ryggmärgen) och det centrala nervsystemet (hjärnan och ryggmärgen) bidrar till upplevelse av smärta. Förståelsen av individuella skillnader i smärtupplevelse är avgörande för att förbättra behandling och minska lidande för människor med smärta. 

På vilket sätt kan den nya kunskapen vara betydelsefull?

Genom att använda tre olika hjärnavbildningsmetoder får vi kunskap om hur hjärnan reagerar på smärtsamma stimuli på individnivå, vilket innebär att behandlingar och interventioner för effektiv smärtlindring kan individanpassas. Dessutom kan forskningen leda till upptäckter av nya biomarkörer eller terapeutiska mål för att hantera smärta, vilket förhoppningsvis kan förändra fältet för smärtbehandling och förbättrar livskvaliteten för ett flertal människor.

Senast uppdaterad: 2024-03-21