"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Lenita Lindgren

Lenita Lindgren

Jag arbetar som lektor vid institutionen och har en förenad anställning som forsknings- och vårdutvecklare vid Centrum för Anestesi, Operation och Intensivvård, Region Västerbotten. 

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor med förenad klinisk anställning vid Institutionen för omvårdnad
Plats
Biologihuset, Hus C, plan 3, 4 och 5. Hus D2, plan 3. Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag, Lenita Lindgren, arbetar som lektor vid Institutionen för Omvårdnad, Umeå Universitet med en förenad anställning vid Centrum för Anestesi, Operation och Intensivvård, Norrlands Universitetssjukhus, där jag arbetar som forsknings- och vårdutvecklare. Jag är utbildad intensivvårdssjuksköterska och har under större delen av mitt yrkesverksamma liv arbetat inom akut- och intensivvård. Vid institutionen för Omvårdnad är jag examinator för kursen Kroppen och Omvårdnad och för Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot Intensivvård. Jag föreläser på grund- och avancerad nivå om smärta och fysiologi, samt handleder magister/masteruppsatser. Mitt forskningsområde är postoperativ vård, forskningsprojekten är tvärvetenskapliga och tvärdisciplinära och mitt fokus är att individanpassa postoperativvård genom att A) förstå bakgrundsmekanismer, B) utvärdera postoperativ vård utifrån patienter och personalens erfarenheter, samt C) utveckla och utvärdera interventioner.  

European Radiology, Springer 2022, Vol. 32, (11) : 7896-7909
Glans, Anton; Wilén, Jonna; Lindgren, Lenita; et al.
NeuroImage, Elsevier 2021, Vol. 244
Fontan, Aurelie; Lindgren, Lenita; Pedale, Tiziana; et al.
Journal of Magnetic Resonance Imaging, John Wiley & Sons 2021, Vol. 54, (1) : 315-325
Glans, Anton; Wilén, Jonna; Lindgren, Lenita
Clinical Neurophysiology, Elsevier 2020, Vol. 131, (5) : 1059-1067
Awad, Amar; Levi, Richard; Waller, Mikael; et al.
Nursing Open, John Wiley & Sons 2019, Vol. 6, (2) : 216-235
Harris, Sansha J.; Papathanassoglou, Elizabeth D. E.; Gee, Melanie; et al.
European Respiratory Journal, Sheffield: European Respiratory Society Journals 2019, Vol. 54
Sandin, Petra; Johansson, Sara; Backman, Helena; et al.
Acta Psychiatrica Scandinavica, John Wiley & Sons 2018, Vol. 167, (6) : 491-502
Lebedeva, A; Sundström, Anna; Lindgren, Lenita; et al.
Cerebral Cortex, Vol. 26, (8) : 3527-3533
Lindgren, Lenita; Bergdahl, Jan; Nyberg, Lars
BMC Complementary and Alternative Medicine, Vol. 16
Lämås, Kristina; Häger, Charlotte; Lindgren, Lenita; et al.
Journal of Rehabilitation Medicine, Foundation of Rehabilitation Information 2015, Vol. 47, (5) : 426-431
Awad, Amar; Levi, Richard; Lindgren, Lenita; et al.
BMC Research Notes, BioMed Central 2015, Vol. 8
Lindgren, Lenita; Gouveia-Figueira, Sandra; Nording, Malin; et al.
Journal of Neurosurgical Anesthesiology, Vol. 27, (1) : 42-50
Nilsson, Ida; Karlsson, Åsa; Lindgren, Lenita; et al.
Journal of Holistic Nursing, Sage Publications 2014, Vol. 32, (4) : 261-268
Lindgren, Lenita; Jacobsson, Maritha; Lämås, Kristina
Nursing in Critical Care, Wiley-Blackwell 2013, Vol. 18, (6) : 269-277
Lindgren, Lenita; Lehtipalo, Stefan; Winsö, Ola; et al.
Umeå University medical dissertations, 1531
Lindgren, Lenita
NeuroImage, Elsevier 2012, Vol. 59, (4) : 3427-3432
Lindgren, Lenita; Westling, Göran; Brulin, Christine; et al.
Autonomic Neuroscience: Basic and Clinical, Elsevier 2010, Vol. 158, (1-2) : 105-110
Lindgren, Lenita; Rundgren, S.; Winsö, Ola; et al.