Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Personalbild Lenita Lindgren

Lenita Lindgren

Jag arbetar som lektor vid institutionen och har en förenad anställning som forsknings- och vårdutvecklare vid Centrum för anestesi, operation och intensivvård, Region Västerbotten. 

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor med förenad klinisk anställning vid Institutionen för omvårdnad
Plats
Biologihuset, Hus C, plan 3, 4 och 5. Hus D2, plan 3. Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som forskare till Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB) Enhet: Grupp Lars Nyberg
Plats
hus H, Johan Bures väg 12, Biologihuset Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag arbetar som lektor vid Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet med en förenad anställning vid Centrum för anestesi, operation och intensivvård, Norrlands universitetssjukhus, där jag arbetar som forsknings- och vårdutvecklare. Jag är utbildad intensivvårdssjuksköterska och har under större delen av mitt yrkesverksamma liv arbetat inom akut- och intensivvård. Vid institutionen för omvårdnad är jag examinator för kursen Kroppen och omvårdnad och för Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård. Jag föreläser på grund- och avancerad nivå om smärta och fysiologi, samt handleder magister/masteruppsatser.

I mitt avhandlingsarbete som baserades på kliniska observationer vid taktil massage på patienter som vårdades på intensivvårdsavdelningen, studerade jag emotionella upplevelser och fysiologiska svar vid mänsklig beröring. I avhandlingsarbetet använde jag metoder som hjärtfrekvensvariabiltet (HRV), mätning av saliv kortisol, mikrodialys och subjektiva skattningar av ångest. Dessutom använde jag funktionell magnetröntgen (fMRI) för att studera hjärnaktivering vid mänsklig beröring. Efter min doktorandtid fick jag medel från medicinska fakulteten, Umeå Universitet för att bedriva preklinisk-klinisk forskning. Tjänsten var knuten till institutionen för Integrativ och Medicinsk Biologi (IMB) och Umeå centrum för funktionell hjärnavbildning (UFBI) samt centrum för anestesi, operation och intensivvård. Under forskarperioden vid IMB studerade jag endocannabinoider i plasma före och efter taktilmassage och deltog även i ett projekt där vi studerade hjärnaktivering vid beröring och smärta hos patienter med spinalskada. Dessutom undersökte jag samband över tid mellan hippocamusvolym och upplevd stress. I dagsläget är jag huvudhandledare för en doktorand i ämnet medicinsk vetenskap med inriktning Radiografi. Projektet har fokus på subjektiv och objektiv upplevelse av buller under magnetröntgen.  Jag medverkar även i ett projekt där vi använder farmakologisk fMRI för att studera förhållandet mellan vakenhetsgrad och sinnesupplevelser. På klinik arbetar jag som forsknings- och vårdutvecklare vid den Postoperativa avdelningen, Norrlands Universitetssjukhus och bedriver forskning och undervisning om smärta och postoperativt omhändertagande.

Journal of Magnetic Resonance Imaging
Glans, Anton; Wilén, Jonna; Lindgren, Lenita
Clinical Neurophysiology, Elsevier 2020, Vol. 131, (5) : 1059-1067
Awad, Amar; Levi, Richard; Waller, Mikael; et al.
Nursing Open, John Wiley & Sons 2019, Vol. 6, (2) : 216-235
Harris, Sansha J.; Papathanassoglou, Elizabeth D. E.; Gee, Melanie; et al.
European Respiratory Journal, Sheffield: European Respiratory Society Journals 2019, Vol. 54
Sandin, Petra; Johansson, Sara; Backman, Helena; et al.
Acta Psychiatrica Scandinavica, John Wiley & Sons 2018, Vol. 167, (6) : 491-502
Lebedeva, A; Sundström, Anna; Lindgren, Lenita; et al.
Cerebral Cortex, Vol. 26, (8) : 3527-3533
Lindgren, Lenita; Bergdahl, Jan; Nyberg, Lars
BMC Complementary and Alternative Medicine, Vol. 16
Lämås, Kristina; Häger, Charlotte; Lindgren, Lenita; et al.
Journal of Rehabilitation Medicine, Foundation of Rehabilitation Information 2015, Vol. 47, (5) : 426-431
Awad, Amar; Levi, Richard; Lindgren, Lenita; et al.
BMC Research Notes, BioMed Central 2015, Vol. 8
Lindgren, Lenita; Gouveia-Figueira, Sandra; Nording, Malin; et al.
Journal of Neurosurgical Anesthesiology, Vol. 27, (1) : 42-50
Nilsson, Ida; Karlsson, Åsa; Lindgren, Lenita; et al.
Journal of Holistic Nursing, Sage Publications 2014, Vol. 32, (4) : 261-268
Lindgren, Lenita; Jacobsson, Maritha; Lämås, Kristina
Nursing in Critical Care, Wiley-Blackwell 2013, Vol. 18, (6) : 269-277
Lindgren, Lenita; Lehtipalo, Stefan; Winsö, Ola; et al.
Umeå University medical dissertations, 1531
Lindgren, Lenita
NeuroImage, Elsevier 2012, Vol. 59, (4) : 3427-3432
Lindgren, Lenita; Westling, Göran; Brulin, Christine; et al.
Autonomic Neuroscience: Basic & Clinical, Vol. 158, (1-2) : 105-110
Lindgren, Lenita; Rundgren, S; Winsö, Ola; et al.
Lindgren, Lenita; Jacobsson, M; Lämås, Kristina