"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Utveckling och implementering av affärsmodeller för mobilitetshubbar i nya bostadsområden

Forskningsprojekt I denna treåriga studie frågar vi oss: Hur utvecklas och implementeras, i samarbete, affärsmodeller för mobilitetshubbar i nya bostadsområden? Varför görs det på detta sätt? Och vilka effekter får de implementerade affärsmodellerna?

På senare tid har det inom svensk bostadsplanering alltmer diskuterats hur man kan bidra till en mer hållbar boendemobilitet. För att på ett bekvämt sätt få till stånd detta planeras allt oftare mobilitetshubbar, fysiska anläggningar som smidigt samlar olika tjänster, både för att ge tillgång till olika färdmedel och minska resebehovet. Här blir samverkan, ofta på tapeten i boendeplaneringen, extra viktigt för att tillse att modellerna blir verklighet. Vår intention är att förklara hubbarnas utmaningar och möjligheter, så att politiker, tjänstemän och bostadsföretag ska kunna hantera dessa.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2022-01-01 2024-12-31

Finansiering

999 437 SEK per år; Formas; Maria Bengtsson

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Handelshögskolan

Forskningsområde

Företagsekonomi

Projektbeskrivning

Planeras allt oftare mobilitetshubbar i nya bostadsområden, fysiska anläggningar som smidigt samlar olika tjänster, både för att ge tillgång till olika färdmedel och minska resebehovet.
Genom att mobilitetshubbarna kombinerar en massa olika tjänster från olika utövare blir deras affärsmodeller dock komplexa. Samtidigt utmanar de det invanda sättet att planera områden med dess traditionella rollfördelning, där byggföretagen varit vana att bygga de parkeringar som kommunen avkrävt dem. Därför behövs det inte bara utvecklas nya affärsmodeller utan dessa modeller måste också accepteras av de många iblandade aktörerna för att den komplexa tekniska, sociala och ekonomiska process som bostadsbyggandet innebär skall löpa smidigt. Här blir samverkan, ofta på tapeten i boendeplaneringen, extra viktigt. 
Vi utvecklar projektet genom ett treårigt forskningsprojekt, uppdelat på  två olika arbetspaket. I det första arbetspaketet samlar vi in data genomkvalitativa processtudier av tre stora bostadsprojekt i två olika städer. Vi väljer dem därför att inslaget av samarbete varierar tydligt över dem och de har höga ambitioner för ett mer hållbart resande, där mobilitetshubbar ingår som centralt verktyg. Vi ägnar det första arbetspaketet åt att besvara våra första två frågor, kring hur och varför processerna ser ut som de gör. I det andra arbetspaketet beräknar vi istället effekter av de olika affärsmodellerna genom att fokusera på deras relativa, hållbara, resurseffektivitet utifrån ramverket för ”Adderat hållbart värde”.

Våra fall:


Tomtebostrand

Vårvik

Norra Ön

Senast uppdaterad: 2022-05-10