"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Vad lär sig flickor och pojkar genom entreprenöriell pedagogik?

Doktorandprojekt Gymnasister upplever att förmågan att agera som entreprenör är betydelsefull för framtiden. Andra förmågor som solidaritet, ämneskunskaper och att kunna ställa kritiska frågor har däremot hamnat i skymundan, trots att de ska vara lika viktiga enligt läroplanen.

Doktorsavhandlingen baseras på en studie med intervjuer av 90 elever och 14 lärare på tre gymnasieskolor om vad som händer med medborgarfostran när entreprenörskap betonas i skolan. Entreprenörskap handlar här inte bara om att fostras till företagare utan kan även förstås bredare som att bland annat vara kreativ, ha gott självförtroende och kunna lösa problem. Ett resultat i studien är att flickor i större utsträckning än pojkar strävar efter att utveckla de entreprenöriella förmågorna. Det styrker tidigare forskning om att eftersom de entreprenöriella förmågorna är manligt kodade, behöver inte pojkarna anstränga sig i samma omfattning på det området. Flickorna visar sig också klara de fria arbetssätten bättre än pojkarna. Ett annat resultat är att lärarna förhåller sig olika till begreppet entreprenörskap i skolan. Oklarheterna kring vad entreprenörskap i skolan betyder, vad det ska innehålla och vilket utfall det ska ge för eleverna skapar stress, förvirring och slitningar.

Projektöversikt

Projektperiod:

2012-09-01 2016-12-08

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Lärarhögskolan, Pedagogiska institutionen, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Projektbeskrivning

Till avhandlingen

Senast uppdaterad: 2019-09-18