"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Välfärdsservice i förändring. Betydelsen av den kommunala kontexten och lokalpolitikers preferenser, värderingar och levnadsförhållanden

Forskningsprojekt Under de två senaste decennierna har stora förändringar skett i Sverige när det gäller organiseringen av välfärdsservice. Omfattningen av den institutionella förändring inom områden som barnomsorg, äldreomsorg, sjukvård och skola är väl dokumenterad och visar inte minst att den kommunala variationen när det gäller privatiseringsgrad är slående.

Målsättningen med programmet är att nå fördjupad kunskap om den alltmer omfattande privatiseringen av välfärdsservice som skett under senare tid i Sverige.

Projektansvarig

Jonas Edlund
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 78 22

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2013-01-01

Finansiering

FORTE
Dnr 2012-1733

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen

Projektbeskrivning

Under de två senaste decennierna har stora förändringar skett i Sverige när det gäller organiseringen av välfärdsservice. Ett utmärkande drag hos den svenska välfärdsmodellen har traditionellt varit att sådan service organiserats och levererats av offentliga myndigheter. Vår målsättning med programmet är att nå fördjupad kunskap om den alltmer omfattande privatiseringen av välfärdsservice som skett under senare tid i Sverige. Omfattningen av denna institutionella förändring inom områden som barnomsorg, äldreomsorg, sjukvård och skola är väl dokumenterad och visar inte minst att den kommunala variationen när det gäller privatiseringsgrad är slående.

I vissa kommuner står privata aktörer för en stor andel av kommunens välfärdsservice. I andra kommuner är det relativt ovanligt med privata aktörer inom välfärdssektorn. Hur kommer det sig att omfattningen av denna privatiseringstrend varierar så påtagligt inom Sverige? Trots att denna fråga rönt viss akademisk uppmärksamhet under de senaste åren har vi endast begränsad kunskap om de bakomliggande faktorer som driver den institutionella förändringen av den svenska välfärdsmodellen. Det faktum att det råder stor variation mellan svenska kommuner när det gäller privatiseringsgrad tyder på att svar kring hur och varför privatisering sker inom välfärdssektorn bör sökas på den kommunala nivån. Vi fokuserar därför i programmet på den kommunala nivån och då särskilt en grupp aktörer som har ett stort inflytande över organiseringen av välfärdstjänster i Sverige, nämligen lokalpolitiker.

Senast uppdaterad: 2022-02-09