"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Vision, pedagogik och identitet vid samisk konfirmation: kultur, tradition och historia som förutsättningar

Doktorandprojekt Under de senaste årtiondena har det inletts omförhandlingar där olika grupper med kristna samer har börjat anpassa sin tro och religionsutövning till en samisk kulturell kontext. Kyrkor i Sverige och Norge har bland annat öppnat upp för jojken, som tidigare betraktades som syndig, och präster med samiskt ursprung har fört in typiska samiska element i gudstjänster och religiösa texter.

Dessa processer av omförhandlingar och anpassningar av kristendomen kan betraktas som ett tecken på avbrott i den koloniala historien som omslutit mötet mellan kristendomen och samer. Istället inleds nu flera försök och aktiviteter kopplade till försoning och dekolonisering. Ett konkret exempel är de samiska konfirmationsläger som Svenska kyrkan anordnar genom Luleå och Härnösands stift.

Projektansvarig

Johan Runemark Brydsten
Forskarstuderande
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2014-09-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för idé- och samhällsstudier, Lärarhögskolan

Projektbeskrivning

Mitt avhandlingsprojekt inriktar sig på att undersöka visioner, pedagogik och konfirmanders identitetskonstruktion vid dessa läger mot bakgrund av de koloniala relationer som präglat och till viss del fortfarande präglar mötet mellan Svenska kyrkan och samer.

Huvudhandledare: Olle Sundström
Biträdande handledare: Karin Sporre

Senast uppdaterad: 2019-09-18