"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Utlysning: Utveckla dina forskningsidéer kring AI och ansök om såddmedel

Har du funderat på att utforska tillämpningar eller konsekvenser av artificiell intelligens genom nya tvärvetenskapliga forskningsprojekt, samarbeten eller samverkansaktiviteter? Ansök om såddmedel för att utveckla idéerna.

Som en del av en tioårig satsning på forskning om artificiell intelligens, AI, utlyses såddmedel i syfte att bredda intresse och engagemang inom Umeå universitet för tvärvetenskaplig forskning om tillämpningar och konsekvenser av AI, och främja utveckling av lovande idéer för forskning och samverkan inom området. Utlysningen syftar främst till att uppmuntra nya idéer och samarbeten.

Forskare inbjuds att ansöka om medel upp till 100 000 kr för samarbetsprojekt som uppfyller följande villkor:

1. Projektet innebär tvärvetenskapligt samarbete inom Umeå universitet, dvs. föreslås av minst två personer från olika fakulteter eller vetenskapliga områden inom universitetet.

2. Projektet har ett konkret resultat, till exempel en större ansökan, publicering, evenemang, med mera. Resultatet i fråga bör ses som ett steg på vägen till ett större mål.

3. Det konkreta resultatet kan uppnås inom 12 månader.

4. Projektet syftar till ett tydligt långsiktigt mervärde i form av ny kunskap, samhällspåverkan eller kapacitetsuppbyggnad som stärker tvärvetenskaplig AI-relaterad forskning och utbildning vid Umeå universitet.

Totalt har upp till 800 000 kr avsatts för utlysningen, med ett maximum om 100 000 kr per beviljad ansökan. Endast en ansökan per sökande. Ansökningarna kommer att utvärderas av Rådet för artificiell intelligens och autonoma system vid Umeå universitet, RAI, med avseende på:

• Tvärvetenskaplighet och samarbete, där prioritet ges till nya tvärvetenskapliga samarbeten bestående av forskare från olika fakulteter eller åtminstone genuint olika vetenskapliga områden.

• Det långsiktiga mervärdets betydelse (till exempel ny kunskap eller nya forskningsfrågor om tillämpningar och konsekvenser av AI, samhällpåverkan eller kapacitetsuppbyggnad inom universitetet).

• Projektets genomförbarhet, inklusive budget.

Ansökningsperioden är avslutadSenast uppdaterad: 2021-02-03