"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Prioriterade forskningsområden

Umeå universitet satsar drygt 50 miljoner kronor på tre prioriterade forskningsområden. Det här är en satsning för att ytterligare spetsa till forskningen inom den mångvetenskapliga bredd som är universitetets signum.

De prioriterade områdena har än så länge endast engelska arbetsnamn, och är:

  • Learning and brain plasticity throughout the life span, som handlar om människans lärande och hjärnans formbarhet under livets gång.
  • Mastering microbial infections, som handlar om hur vi kan övervinna mikrobiella infektioner.
  • Plant science for a sustainable green transformation of the Subarctic, som handlar om hur växtforskning kan bidra till en hållbar och grön omställning i Subarktis.

Kriterierna för att välja ut områdena är vetenskaplig kvalitet, ämnesmässig bredd, utvecklingspotential samt något som är utmärkande för Umeå universitet eller regionen. Utgångspunkten har varit 24 förslag som universitetets forskare tagit i fram i olika temadiskussioner.

De prioriterade forskningsområdena har kommit ur det arbete och temadiskussioner som startade 2022 utifrån regeringens förslag om att alla lärosäten skulle tilldelas forskningsanslag baserat på specifika profilområden. Nu har Umeå universitetet i stället använt tillfället för att utveckla det strategiska arbetet med att långsiktigt stärka forskningens kvalitet och konkurrenskraft.

Under hösten kommer arbete pågå för planering och uppstart av de olika områdena.

Senast uppdaterad: 2023-06-16