"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-06-07 Uppdaterad: 2023-06-12, 11:44

Tre prioriterade forskningsområden utsedda

NYHET Umeå universitet satsar drygt 50 miljoner kronor på tre prioriterade forskningsområden. – Det handlar om högkvalitativ forskning som vi vill ge förutsättningar att bli ännu bättre, säger rektor Hans Adolfsson. Det här är en satsning för att ytterligare spetsa till forskningen inom den mångvetenskapliga bredd som är universitetets signum.

Text: Jakob Mjöbring

De prioriterade forskningsområdena har kommit ur det arbete och temadiskussioner som startade 2022 utifrån regeringens förslag om att alla lärosäten skulle tilldelas forskningsanslag baserat på specifika profilområden. Nu har Umeå universitetet i stället använt tillfället för att utveckla det strategiska arbetet med att långsiktigt stärka forskningens kvalitet och konkurrenskraft.

– För att fortsätta vara ett ledande forskningsuniversitet måste vi ha ett aktivt, strategiskt arbete med att förnya och stödja utvecklingen av vår forskning så att resultaten långsiktigt kommer samhället till nytta, säger rektor Hans Adolfsson. Utifrån den omfattande process som genomfördes för att diskutera eventuella profilområden har vi nu identifierat tre lovande, prioriterade forskningsområden.

De prioriterade områdena har än så länge endast engelska arbetsnamn, och är:

  • Learning and brain plasticity throughout the life span, som handlar om människans lärande och hjärnans formbarhet under livets gång.
  • Mastering microbial infections, som handlar om hur vi kan övervinna mikrobiella infektioner.
  • Plant science for a sustainable green transformation of the Subarctic, som handlar om hur växtforskning kan bidra till en hållbar och grön omställning i Subarktis.

Kriterierna för att välja ut områdena är vetenskaplig kvalitet, ämnesmässig bredd, utvecklingspotential samt något som är utmärkande för Umeå universitet eller regionen. Utgångspunkten har varit 24 förslag som universitetets forskare tagit i fram i olika temadiskussioner.

– De valda områdena visar idag redan god vetenskaplig utveckling som ger stor samhällsnytta, säger Hans Adolfsson. Det innebär att grundförutsättningarna för att ta nästa steg och bli ännu bättre redan finns eller kan skapas inom olika delar av vårt universitet.

Inte engångssatsning - utan föregångssatsning

Sammanlagt avsätts 52,5 miljoner kronor för de prioriterade forskningsområdena under perioden 2024–2029. Nästa steg blir att forskarna inom områdena ska ta fram specifika planer för vad just deras prioriterade forskningsområden behöver för att ytterligare utvecklas. Det kommer också att tas fram både namn och beskrivningar av satsningarna på svenska och engelska. Under hösten tas beslut om budget, verksamhetsplan och organisatorisk placering för satsningen.

Utöver medel till de tre prioriterade forskningsområden har universitetsledningen avsatt ytterligare 1 miljon kronor under perioden 2023-2024 för att stödja utvecklingsarbete och samarbeten som på sikt kan leda till flera prioriterade forskningsområden.

– Det här ska inte ses som en engångssatsning, säger Hans Adolfsson, utan snarare en föregångssatsning. Vi kommer att upprepa processen och ha fortsatta strategiska diskussioner med våra forskare om att skapa ytterligare framtida prioriterade forskningsområden.

För mer information kontakta