"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Solomia Coaching i samarbete med SHIFT Education och Esam

Bild: Malin Grönborg

Solomia Coaching är ett individuellt coachingprogram och riktar sig till dig som är ung kvinna och student vid något av Handelshögskolans program.

Ett starkt självledarskap är grunden för ett hållbart ledarskap och ett gott liv med god hälsa. Programmet syftar till att höja dina förutsättningar att utveckla och maximera din personliga och professionella potential i en tankeväckande kreativ process med en coach.

På individuell nivå är programmets mål att synliggöra unga kvinnor inom akademin och deras drömmar om framtiden för att stärka sin kraft att ta sig dit. En långsiktig och samhällelig ambition är att bidra till en jämnare balans mellan könen på seniora positioner i näringsliv och offentlig sektor.

Coaching

Coaching är en målstyrd och handlingsorienterad process för ett stärkt självledarskap. Det är också en metod, en samtalsteknik och ett verktyg för att skapa kraftfulla processer som leder till effektiv kommunikation, aktiva handlingar och tydliga resultat.

Coaching lyfter fram det som är viktigt för individen, undersöker och utforskar olika möjligheter och perspektiv. Detta kan handla om allt ifrån mål, utmaningar, konflikthantering och förhållningssätt för att hitta och driva riktningen framåt. Coaching skapar medvetenhet, ger insikter och sätter upp mål som leder till handling och utveckling.

Notera att Coaching inte ska användas istället för rådgivning i juridiska, finansiella eller medicinska frågor. Programmet leds av certifierade coacher från SHIFT Education och Esam.

Vad kan du som deltagare förvänta dig?

  • En tankeväckande och kreativ process som inspirerar dig att maximera personlig och professionell potential.
  • Att främja, identifiera och utveckla personliga, yrkesmässiga eller affärsmässiga mål, samt att utveckla och genomföra en strategi eller plan för att uppnå målen.
  • En samtalsmetodik som sätter ramen för Inlyssnande, skapande av närvaro och möjliggör nya lösningar och svar.
  • Ett stärkt självledarskap, vilket i sin tur lägger grunden för ett hållbart ledarskap och ett mer hållbart liv.

Upplägg och behöriga sökanden

Programmet ges en gång per läsår och är en frivillig aktivitet utanför ordinarie kursverksamhet. Programmet omfattar 6 tillfällen som planeras in under de 12 månader som det pågår. Varje tillfälle är 45 minuter och genomförs på telefon. Efter varje coachtillfälle kommer individen att ha övningar, strategier eller förhållningssätt att träna på inför nästa coachsamtal. Språket är svenska eller engelska. Viktigt att notera att du kan ansöka tidigast under termin 3. Ansökan görs via ett webbformulär genom att svara på ett antal frågor samt bifoga CV. Sista ansökningsdag är 30 april. Besked meddelas senast 31 maj och programmet inleds till hösten.

De 10 studenter som bedöms vara goda kandidater och har förutsättningar att tillgodogöra sig programmet och samtidigt bedöms kunna göra störst skillnad, utifrån programmets gemensamt överenskomna mål, kommer att erbjudas plats. Student som inte fullgör sina åtaganden kan uteslutas från coachingprogrammet.

Gör din ansökan här

Kontakt

Senast uppdaterad: 2023-04-13