Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 20 januari 2021)

printicon
Personalbild Sofia Lundberg

Sofia Lundberg

Verksam vid

Anknytning
Professor vid Handelshögskolan vid Umeå universitet Enhet: Statistik, Företagsekonomi, Nationalekonomi, Administration Roll: Högskolerektor, Prefekt
Plats
Samhällsvetarhuset, Biblioteksgränd 6, B31800 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Sofia Lundberg är rektor och tillika prefekt för Handelshögskolan. Hon är också professor i nationalekonomi. Hennes forskning är i huvudsak inom tillämpad mikroekonomi och specifikt marknaders funktionssätt. Inom ramen för detta har hon analyserat kreditrisker, konsumenters beteenden på dagligvarumarknaden och efterfrågan (priselasticitet och fördelningsfrågor) och offentlig upphandling. Arbetet med offentlig upphandling sträcker sig från teoretisk till empirisk, tillämpad forskning och frågor som den offentliga upphandlingen som miljöpolitiskt styrmedel, design, effekter på kvalitet, utvärderingsmodeller, anbudsgivarnas beteenden, leverantörsval och konkurrenseffekter. Den pågående forskningen omfattar effekterna av privatisering inom äldrevård, kartelldetektion, effekter av reglering vid offentlig upphandling, grön offentlig upphandling som medel för att öka andelen mark certifierad för ekologiskt jordbruk.

2020
Review of Industrial Organization, Springer 2020, Vol. 56, (1) : 107-130
Bergman, Mats; Lundberg, Johan; Lundberg, Sofia; et al.
2020
International Journal of Sustainability in Higher Education, Emerald Group Publishing Limited 2020, Vol. 21, (4) : 685-698
Finnveden, Göran; Friman, Eva; Mogren, Anna; et al.
2020
Ecological Economics, Elsevier 2020, Vol. 172
Lindström, Hanna; Lundberg, Sofia; Marklund, Per-Olov
2018
The Rand Journal of Economics, Wiley-Blackwell 2018, Vol. 49, (2) : 398-426
Hyytinen, Ari; Lundberg, Sofia; Toivonen, Otto
2018
Economia e Politica Industriale, Springer 2018, Vol. 45, (1) : 37-53
Lundberg, Sofia; Marklund, Per-Olov
2017
Umeå economic studies, 943
Granlund, David; Indén, Tobias; Lundberg, Johan; et al.
2017
International Journal of Public Sector Management, Vol. 30, (4) : 310-327
Lundberg, Sofia; Bergman, Mats
2016
Journal of Health Economics, Vol. 49 : 109-119
Bergman, Mats A.; Johansson, Per; Lundberg, Sofia; et al.
2016
Public Finance Review, Sage Publications 2016, Vol. 44, (4) : 478-499
Lundberg, Sofia; Marklund, Per-Olov; Strömbäck, Elon
2015
SNS Analys, 30
Lundberg, Sofia; Marklund, Per-Olov
2015
Environmental Economics and Policy Studies, Vol. 17, (4) : 487-520
Lundberg, Sofia; Marklund, Per-Olov; Strömbäck, Elon; et al.
2014
CEPR Discussion Paper Series, DP9939
Bergman, Mats; Johansson, Per; Lundberg, Sofia; et al.
2014
Konkurrensverkets uppdragsforskningsrapport, 2014:8
Indén, Tobias; Lindström, Hanna; Lundberg, Sofia
2013
Journal of Purchasing and Supply Management, Oxford: Elsevier 2013, Vol. 19, (2) : 73-83
Bergman, Mats; Lundberg, Sofia
2013
Den offentliga sektorn: en antologi om att mäta produktivitet och prestationer, Stockholm: Fritzes 2013 : 115-133
Lundberg, Sofia; Bergman, Mats
2013
Contemporary economic policy, John Wiley & Sons 2013, Vol. 31, (4) : 733-745
Lundberg, Sofia; Lunander, Anders
2013
Environmental Economics, Ukraina: Business Perspectives 2013, Vol. 4, (4) : 75-83
Lundberg, Sofia; Marklund, Per-Olov
2013
Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, 2013:10
Lundberg, Sofia; Marklund, Per-Olov
2012
Journal of Consumer Policy, Springer 2012, Vol. 35, (2) : 373-391
Lundberg, Johan; Lundberg, Sofia
2012
Charting a Course in Public Procurement Innovation and Knowledge Sharing, Florida: 2012 : 331-357
Lundberg, Sofia; Bergman, Mats A
2012
Journal of Public Procurement, Florida: PrAcademic Press 2012, Vol. 12, (3) : 407-422
Lundberg, Sofia; Lunander, Anders
2012
Journal of Public Procurement, Boca Raton Florida USA: PrAcademics Press 2012, Vol. 11, (1) : 81-108
Lundberg, Sofia; Lunander, Anders
2011
Lund: Studentlitteratur 2011
Bergman, Mats; Indén, Tobias; Lundberg, Sofia; et al.
2011
SOU, 73
Lundberg, Sofia; Edman, Åsa; Henriksson, Helena; et al.
2011
Förvaltningsrättslig Tidskrift, Stockholm: utges av en för ändamålet bildad förening 2011, (1) : 113-130
Lundberg, Sofia; Indén, Tobias
2011
Environmental Economics, Business Perspectives 2011, Vol. 2, (3) : 64-73
Lundberg, Sofia; Marklund, Per-Olov
2010
Letters in spatial and resource sciences, Heidelberg, Germany: Springer 2010, Vol. 3, (3) : 137-146
Lundberg, Sofia; Lundberg, Johan
2009
Umeå economic studies, 775
Brännlund, Runar; Lundberg, Sofia; Marklund, Per-Olov
2009
11th Annual Conference on European Integration, SNEE, Mölle, Sweden, May 26th-29th, 2009
Brännlund, Runar; Lundberg, Sofia; Marklund, Per-Olov
2009
The world of Child Labor: An Historical and regional Survey, Sharpe Me Inc 2009 : 597-600
Lundberg, Sofia
2009
Konkurrensverket Uppdragsforskningsrapport, 2009:1
Lundberg, Sofia; Marklund, Per-Olov; Brännlund, Runar
2008
Helsinki Center of Economic Research Discussion Paper, 233
Hyytinen, Ari; Lundberg, Sofia; Toivanen, Otto
2008
The Empirical Economics Letters, Vol. 7, (11) : 1125-1132
Lundberg, Johan; Lundberg, Sofia
2008
Konkurrensverkets rapportserie
Lundberg, Sofia; Madell, Tom
2007
The Economics of Public Procurement
Lundberg, Sofia
2006
Rivista di Politica Economica, Vol. 96, (1-2) : 91-116
Lundberg, Sofia
2005
Journal of Economics and Business, Vol. 57, (1) : 39-59
Carling, Kenneth; Lundberg, Sofia
2005
CERUM Working Paper, 84
Lundberg, Johan; Lundberg, Sofia
2005
CERUM Working Paper, 79
Lundberg, Sofia
2005
CERUM Working Paper, 80
Lundberg, Sofia
2005
International Advances in Economic Research, Vol. 11, (3) : 329-342
Lundberg, Sofia
2004
CERUM Working Paper, 72
Lundberg, Johan; Lundberg, Sofia; Westin, Lars
2001
Umeå: Umeå universitet 2001
Lundberg, Sofia