"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sofia Lundberg

Vetenskaplig meritering: Docent

Verksam vid

Anknytning
Professor vid Handelshögskolan vid Umeå universitet Enhet: Nationalekonomi
Plats
Samhällsvetarhuset, Biblioteksgränd 6, SAM.B.234 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Sofia Lundberg är rektor och tillika prefekt för Handelshögskolan. Hon är också professor i nationalekonomi. Hennes forskning är i huvudsak inom tillämpad mikroekonomi och specifikt marknaders funktionssätt. Inom ramen för detta har hon analyserat kreditrisker, konsumenters beteenden på dagligvarumarknaden och efterfrågan (priselasticitet och fördelningsfrågor) och offentlig upphandling. Arbetet med offentlig upphandling sträcker sig från teoretisk till empirisk, tillämpad forskning och frågor som den offentliga upphandlingen som miljöpolitiskt styrmedel, design, effekter på kvalitet, utvärderingsmodeller, anbudsgivarnas beteenden, leverantörsval och konkurrenseffekter. Den pågående forskningen omfattar effekterna av privatisering inom äldrevård, kartelldetektion, effekter av reglering vid offentlig upphandling, grön offentlig upphandling som medel för att öka andelen mark certifierad för ekologiskt jordbruk.

Journal of Purchasing and Supply Management, Elsevier 2022, Vol. 28, (3)
Lindström, Hanna; Lundberg, Sofia; Marklund, Per-Olov
Stockholm: SNS förlag 2022
Lundberg, Sofia; Arve, Malin; Bergman, Mats; et al.
Uppdragsforskningsrapport, 2022:5
Lundberg, Sofia; Lindström, Hanna
Responsible management education: the PRME global movement, London: Routledge 2021 : 182-197
Abord-Hugon Nonet, Guénola; Aggestam Pontoppidan, Caroline; Dale Ditlev-Simonsen, Caroline; et al.
Review of Industrial Organization, Springer 2020, Vol. 56, (1) : 107-130
Bergman, Mats; Lundberg, Johan; Lundberg, Sofia; et al.
International Journal of Sustainability in Higher Education, Emerald Group Publishing Limited 2020, Vol. 21, (4) : 685-698
Finnveden, Göran; Friman, Eva; Mogren, Anna; et al.
Ecological Economics, Elsevier 2020, Vol. 172
Lindström, Hanna; Lundberg, Sofia; Marklund, Per-Olov
IFN Working Paper, 1213
Bergman, Mats A.; Jordahl, Henrik; Lundberg, Sofia
The Rand Journal of Economics, Wiley-Blackwell 2018, Vol. 49, (2) : 398-426
Hyytinen, Ari; Lundberg, Sofia; Toivonen, Otto
Economia e Politica Industriale, Springer 2018, Vol. 45, (1) : 37-53
Lundberg, Sofia; Marklund, Per-Olov
Umeå economic studies, 943
Granlund, David; Indén, Tobias; Lundberg, Johan; et al.
International Journal of Public Sector Management, Vol. 30, (4) : 310-327
Lundberg, Sofia; Bergman, Mats
Journal of Health Economics, Vol. 49 : 109-119
Bergman, Mats A.; Johansson, Per; Lundberg, Sofia; et al.
Public Finance Review, Sage Publications 2016, Vol. 44, (4) : 478-499
Lundberg, Sofia; Marklund, Per-Olov; Strömbäck, Elon
The World of Child Labor: An Historical and Regional Survey, Routledge 2015 : 597-599
Lundberg, Sofia
SNS Analys, 30
Lundberg, Sofia; Marklund, Per-Olov
Environmental Economics and Policy Studies, Vol. 17, (4) : 487-520
Lundberg, Sofia; Marklund, Per-Olov; Strömbäck, Elon; et al.
CEPR Discussion Paper Series, DP9939
Bergman, Mats; Johansson, Per; Lundberg, Sofia; et al.
Umeå economic studies, 895
Bergman, Mats; Lundberg, Sofia
Konkurrensverkets uppdragsforskningsrapport, 2014:8
Indén, Tobias; Lindström, Hanna; Lundberg, Sofia
Journal of Purchasing and Supply Management, Oxford: Elsevier 2013, Vol. 19, (2) : 73-83
Bergman, Mats; Lundberg, Sofia
Den offentliga sektorn: en antologi om att mäta produktivitet och prestationer, Stockholm: Fritzes 2013 : 115-133
Bergman, Mats; Lundberg, Sofia
Charting a course in public procurement innovation and knowledge sharing
Bergman, Mats; Lundberg, Sofia
Contemporary economic policy, John Wiley & Sons 2013, Vol. 31, (4) : 733-745
Lundberg, Sofia; Lunander, Anders
Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, 2013:10
Lundberg, Sofia; Marklund, Per-Olov
Environmental Economics, Ukraina: Business Perspectives 2013, Vol. 4, (4) : 75-83
Lundberg, Sofia; Marklund, Per-Olov
Umeå economic studies, 846
Bergman, Mats; Lundberg, Sofia; Giancarlo, Spagnolo
Journal of Consumer Policy, Springer 2012, Vol. 35, (2) : 373-391
Lundberg, Johan; Lundberg, Sofia
5th International Public Procurement Conference 2012 Seattle, Seattle, USA, August 17, 2012
Lundberg, Sofia; Bergman, Mats
Journal of Public Procurement, Florida: PrAcademic Press 2012, Vol. 12, (3) : 407-422
Lundberg, Sofia; Lunander, Anders
Journal of Public Procurement, Boca Raton Florida USA: PrAcademics Press 2012, Vol. 11, (1) : 81-108
Lundberg, Sofia; Lunander, Anders
Lund: 2011
Bergman, Mats; Indén, Tobias; Lundberg, Sofia; et al.
Umeå Economic Studies, 821
Bergman, Mats; Lundberg, Sofia
SOU, 73
Lundberg, Sofia; Edman, Åsa; Henriksson, Helena; et al.
Förvaltningsrättslig Tidskrift, Stockholm: utges av en för ändamålet bildad förening 2011, (1) : 113-130
Lundberg, Sofia; Indén, Tobias
Environmental Economics, Business Perspectives 2011, Vol. 2, (3) : 64-73
Lundberg, Sofia; Marklund, Per-Olov
Letters in spatial and resource sciences, Heidelberg, Germany: Springer 2010, Vol. 3, (3) : 137-146
Lundberg, Sofia; Lundberg, Johan
Uppdragsforskningsrapport, 2009:10
Bergman, Mats; Lundberg, Sofia
Umeå economic studies, 775
Brännlund, Runar; Lundberg, Sofia; Marklund, Per-Olov
11th Annual Conference on European Integration, SNEE, Mölle, Sweden, May 26th-29th, 2009
Brännlund, Runar; Lundberg, Sofia; Marklund, Per-Olov
The world of Child Labor: An Historical and regional Survey, Sharpe Me Inc 2009 : 597-600
Lundberg, Sofia
Konkurrensverket Uppdragsforskningsrapport, 2009:1
Lundberg, Sofia; Marklund, Per-Olov; Brännlund, Runar
Helsinki Center of Economic Research Discussion Paper, 233
Hyytinen, Ari; Lundberg, Sofia; Toivanen, Otto
The Empirical Economics Letters, Vol. 7, (11) : 1125-1132
Lundberg, Johan; Lundberg, Sofia
Konkurrensverkets rapportserie
Lundberg, Sofia; Madell, Tom
The Economics of Public Procurement
Lundberg, Sofia
Rivista di Politica Economica, Vol. 96, (1-2) : 91-116
Lundberg, Sofia
Se film om Sofia Lundbergs forskning