Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Världen behöver humanister

Humaniora har en viktig roll för kunskapstillväxt och samhällsutveckling. Med humanistisk kompetens kan vi lättare förstå den samtida utvecklingen. Att tydliggöra den humanistiska kompetensen är en del i den humanistiska offensiv som vi bedriver.

Humanistiska studier ger förståelse för betydelsen av kultur och språk: för olika kulturella och konstnärliga uttryck, för gruppers och individers behov, interkulturell förståelse, kompetens i jämställdhetsfrågor, goda språkkunskaper och förmåga att tolka olika former av kommunikation.

Specifika ämneskompetenser och generella förmågor

Vart och ett av de humanistiska ämnena – språkämnen och historisk-filosofiska ämnen – ger specifika ämneskunskaper, färdigheter och vetenskapligt profilerad bildning, något som studenterna fortsättningsvis har glädje och nytta av.

En humanistisk utbildning ger också generella förmågor som tillsammans med ämneskunskaperna gör studenterna väl förberedda för arbetsmarknaden. De tränas i självständighet, analytisk förmåga och kommunikativ förmåga. I humanistiska studier ingår självständiga analyser av kulturella och språkliga företeelser.

Studenterna uppmuntras att ta initiativ i debatter och eget ansvar för att planera studier och praktik, samtidigt som olika gruppuppgifter ger träning i samarbetets konst.

Genom arbeten, uppsatser, litteraturstudier och diskussioner övar studenterna upp sin analytiska förmåga, att förstå strukturer och härleda ny information från givna samband. Inom utbildningarna lär sig studenterna att lösa problem genom att på egen hand göra större undersökningar och skriva olika typer av rapporter.

Ofta har humanisterna redan från början ett stort intresse för det skrivna ordet. Under utbildningens gång får de – genom skrivuppgifter, granskningar och redovisningar – ytterligare träna upp sitt språk, ordförråd och sina kommunikativa förmågor.

Avancerad problemlösning och kunskapsproduktion

Humanistisk forskning är avancerad problemlösning och kunskapsproduktion som är integrerad i teoretiska och metodiska sammanhang. Fakultetens starka forskningsområden är exempel på forskning som spänner över breda fält.

Besök också vår forskningsdatabas för att få en överblick över fakultetens forskningsprojekt. Genom företagsforskarskolan bjuder vi in samhälle och näringsliv till forskningssamarbeten.