"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Malin Grönborg

Utbildning vid humanistiska fakulteten

Trots det senaste århundradets stora tekniska och medicinska framsteg pågår våldsamma konflikter och krig som har sin bakgrund i motstridiga tolkningar av kultur, språk och historia.

Världen behöver humanister

Humanistisk utbildning ger en ökad förståelse för den värld vi lever i, vår samtid, vårt förflutna, våra kulturer och samhällen och inte minst för hur vi människor kommunicerar med varandra.

Humanistiska studier ger förståelse för betydelsen av kultur och språk: för olika kulturella och konstnärliga uttryck, för gruppers och individers behov, interkulturell förståelse, kompetens i jämställdhetsfrågor, goda språkkunskaper och förmåga att tolka olika former av kommunikation.

Nyutexaminerade humanister får arbete

Humanistiska kunskaper ger perspektiv på tillvaron och öppnar nya dörrar till arbetslivet. En blivande arkitekt, turistvärd eller journalist, kan till exempel ha glädje av kunskaper i norrländsk kulturhistoria, medan en lärare, präst eller designer, kan ha nytta av en kurs om sexuell identitet.

Ungefär hälften av humanisterna får arbete i det privata näringslivet, och de får arbete snabbt. Det visar en rapport från sex danska universitet. Författarna till rapporten drar slutsatsen att arbetsmarknaden nu på allvar har fått upp ögonen för humanisterna och vice versa. Resultatet talar också för att det finns ett tydligt behov av de humanistiskt utbildades kompetens även utanför deras traditionella arbetsmarknad.

Ann-Louise Silfver Ann-Catrine Eriksson podcasten Norra skenet
Norra skenet

En podcast som vill vara ett ljus och ledstjärna för nya och återvändande studenter.

Senast uppdaterad: 2023-09-29