"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Datahantering och öppen vetenskap, 7.5 hp

Kurs adresserar utvecklingen och det ökade behov av datahanteringskunskaper inom akademin. Kursen riktar sig särskilt till doktorander inom humaniora men även till dem inom samhällsvetenskap som vill lära sig mer om datahantering inom forskning.

Kursbeskrivning

HT 2024 (online, engelska)

Att skriva datahanteringsplaner, strukturera forskningsdata och skapa infrastrukturer för öppen vetenskap – detta är uppgifter som blir allt vanligare inom akademin, även inom humaniora och samhällsvetenskap. Denna utveckling beror delvis på forskningspolitiska direktiv, till exempel så som de kommer till uttryck i forskningspropositionerna från den svenska regeringen. Dessutom kräver vissa finansiärer – som Vetenskapsrådet, Riksbankens jubileumsfond och Formas – att forskare skriver en datahanteringsplan tillsammans med forskningsansökan.

Denna kurs adresserar denna utveckling och ökade behov av datahanteringskunskaper inom akademin. Kursen riktar sig särskilt till doktorander inom humaniora men även till dem inom samhällsvetenskap som vill lära sig mer om datahantering inom forskning.

I kursen får du lära dig olika aspekter som är viktiga att känna till när du skriver en forskningsansökan i allmänhet, och en datahanteringsplan i synnerhet, till exempel aspekter relaterade till lagstiftning, etik, lagring av data et cetera. Forskare, bibliotekarier och representanter från forskningsrelaterade nätverk och infrastrukturer kommer att delta och dela med sig av sina erfarenheter om sådant arbete. En viktig del av kursen är att utrusta doktorander med praktisk kunskap om en viktig aspekt av att verka som forskare i dagens akademiska värld.

Kursplan

Vill du gå kursen?

Så ansöker du

Om du är intresserad av att gå kursen, be om din handledares godkännande och skicka sedan ett mejl till bram.vaassen@umu.se med information om ditt doktorandämne, ett kort godkännande undertecknat av dina handledare samt en mening om varför du är intresserad av kursen.

Kursen kommer att ges enligt först till kvarn-principen. Doktorander vid Humanistisk fakultet vid Umeå universitet kommer att prioriteras, därefter doktorander vid andra fakulteter vid Umeå universitet och sist doktorander från andra universitet i Sverige.                                         

Senast uppdaterad: 2024-01-29