"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Utbildning

Digitala inslag i undervisningen kan i vissa fall handla om tillämpningen av digitala verktyg och metoder utifrån ämnesspecifika teoretiska och metodologiska perspektiv. I andra fall handlar det snarare om praktiska tillämpningar i syfte att inspirera till en kritisk diskussion kring digitala verktyg och metoder.

Våra digitala inslag syftar också till att ge teoretiska perspektiv på, och en reflekterande förståelse av, digitala medier och vår samtid. De teoretiska inslag syftar även till att ge studenterna fördjupade kunskaper i begrepp och perspektiv för att förstå och analysera den digitala teknikens roll och påverkan i olika sociala och kulturella sammanhang.

Grundutbildning

Humlab medverkar i undervisning vid ett flertal program och kurser.

Forskarutbildning

Humlab erbjuder kurser inom digital humaniora och digital forskning.

Programverksamhet

Humlab Talk, Humlab Share och Humlab Tech Breakfast samt workshops inom digitalt lärande.

IKT-stöd

Humlab erbjuder teknisk utrustning och digitala verktyg för lärare inom humaniora.

Senast uppdaterad: 2022-10-31