Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon

Utbildning

Digitala inslag i undervisningen kan i vissa fall handla om tillämpningen av digitala verktyg och metoder utifrån ämnesspecifika teoretiska och metodologiska perspektiv. I andra fall handlar det snarare om praktiska tillämpningar i syfte att inspirera till en kritisk diskussion kring digitala verktyg och metoder.

Våra digitala inslag syftar också till att ge teoretiska perspektiv på, och en reflekterande förståelse av, digitala medier och vår samtid. De teoretiska inslag syftar även till att ge studenterna fördjupade kunskaper i begrepp och perspektiv för att förstå och analysera den digitala teknikens roll och påverkan i olika sociala och kulturella sammanhang.

Programverksamhet
Programverksamhet

Humlab Talk, Humlab Share och Humlab Tech Breakfast samt workshops inom digitalt lärande.

Grundutbildning
Grundutbildning

Humlab medverkar i undervisning vid ett flertal program och kurser.

IKT-stöd i undervisning
IKT-stöd i undervisning

Humlab erbjuder teknisk utrustning och digitala verktyg för lärare inom humaniora.

Umanista
Umanista

Umanista ger kontinuerlig kompetensutveckling för lärare inom den humanistiska fakulteten.