Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

FAQ - Elitidrott och studier vid Umeå universitet

Frågor och svar om elitidrott och studier vid Umeå universitet.

Fråga: Varför ska jag skriva under ett elitidrottsavtal?

Svar: Elitidrottsavtalen vänder sig till dig som är elitidrottare och bedriver elitidrott i sådan omfattning att anpassade studier är nödvändiga för att kunna kombinera ditt idrottande med studier på högskolenivå. Avtalet behövs för att universitetet ska kunna göra studieanpassningar åt dig.

Fråga: Vem kan räknas som elitidrottsstudent?

Svar:

• Idrotten måste ingå i någon av Riksidrottsförbundets (RF:s) 72 specialidrottsförbund (SF)
• Idrottare som är potentiell eller aktuell för landslag på junior eller seniornivå. Intygas av respektive SF.
• Individuell idrottare som tävlar på lägst nationell mästerskapsnivå.
• Lagidrottare som spelar i högsta eller näst högsta nationella divisionen/serien under förutsättning att det finns minst fyra. Om idrotten inte har minst fyra divisioner/serier så gäller enbart den högsta nationella serien/divisionen.
• Huvudtränare för individuell elitaktiv, elitlag, förbundskapten för landslag, förbundstränare och förbundsdomare på nationell och internationell nivå.

En individuell prövning om förlängning av elitidrottsavtalet kan göras efter ansökan från studenten till Idrottshögskolans kansli om en elitidrottsstudent under utbildningstiden av någon anledning degraderas från denna definition (t.ex. p.g.a. skada).

Du som lever upp till Umeå universitets definition av elitidrottare kan skriva ett elitidrottsavtal med Idrottshögskolan om du är antagen på en utbildning inom Umeå universitet. Du behöver intyga att du är elitidrottare enligt Umeå universitets definition genom ett intyg från din förening/förbund. Om du är landslagsaktiv behöver detta intygas via ett särskilt intyg från Riksidrottsförbundet underskrivet av ditt förbund.

Fråga: När skriver jag mitt elitidrottsavtal?

Svar: Du skriver under elitidrottsavtalet först när du blivit antagen vid studier på Umeå universitet och du lever upp till vår definition av elitidrottare. Kontakta Tove Mårs, tel. 090 – 786 88 50, och boka en tid när du kommer till Idrottshögskolan på baksidan av IKSU sport och skriver på avtalet.

Fråga: Behöver mitt förbund/förening intyga att jag är elitidrottare?

Svar: Ja det behöver de och det görs via våra två olika intygsmallar som du finner här. SF-intyget gäller om du är landslagsidrottare eller potentiell landslagsidrottare eller spelar i den högsta serien i en lagidrott och IH-intyget ska fyllas i om du är på nivån under men ändå lever upp till Umeå universitets definition av elitidrottare.

Intygen förnyas varje år genom att du besvarar ett mail från Idrottshögskolan.

Fråga: Hur länge gäller mitt elitidrottsavtal och hur ofta ska det förnyas?

Svar: Ditt elitidrottsavtal gäller så länge du är student vid Umeå universitet och så länge du idrottar på den nivån du intygat när du ansökt om avtalet. Vi vill dock att du meddelar till Idrottshögskolans kansli om du byter klubb eller nivå på ditt idrottande under perioden så att vi kan ha uppdaterade listor på våra elitidrottsstudenter. Du behöver också meddela Idrottshögskolans kansli när du avslutat dina studier eller inte idrottar på elitidrottsnivå längre.

Fråga: Vad innebär elitidrottsavtalet och vilka förmåner får jag som elitidrottsstudent?

Svar: Elitidrottsavtalet innebär att du får hjälp med studieanpassningar när idrottandet krockar med dina studier, de kan handla om allt från fördröjd studietakt till anpassningar vid examination och förtur vid praktikplacerings ort. Läs mer om vad vi kan göra för anpassningar till dig i vår ”verktyg tips och råd för kombination elitidrott och studier” .

Som elitidrottsstudent har du också tillgång till en studerandelokal på IKSU sport (ovanför receptionen) samt att du får möjlighet att delta i olika seminarier och föreläsningar som vänder sig till dig som elitidrottare.

Fråga: Vad förväntas av mig som elitidrottsstudent?

Svar: För att elitidrottsavtalen ska fungera krävs att du planerar ditt idrottande med dina studier och att du i ett tidigt skede meddelar din program-/studievägledare samt berörda lärare när du är behov av en studieanpassning.

Fråga: Vad gör jag om jag upplever att min studiegång inte fungerar?

Svar: Kontakta i första hand din program-/studievägledare så att de får möjlighet att förtydliga och hjälpa dig göra justeringar i din studietakt och kontakta i andra hand DK-koordinator på Idrottshögskolan Pernilla Eriksson så kan hon hjälpa dig i din kontakt med institutionen.

Fråga: Vad innebär en fördröjd studietakt?

Svar: Om du t.ex. är antagen på ett helfartsprogram som går på Campus i Umeå så innebär en fördröjd studietakt att du tillsammans med din programvägledare tillsammans lägger upp en plan på vilka kurser du ska läsa på varje termin, det kan t.ex. bli så att du termin 1 läser moment 1 och 3 och hoppar över moment 2 och 4 som du sedan läser när dina kursare läser termin 3. Det är viktigt att denna planerade studiegång görs i samråd med programvägledare som har koll på i vilken ordning olika kurser måste läsas. Du kan aldrig välja att läsa ett helfarts campus program helt på distans eller via internet.

Fråga: Påverkar en fördröjd studietakt mitt studiemedel?

Svar: Ja, det gör det. Du får studiemedel för den tid du planerar att studera så om du fördröjer studietakten innebär det även minskat studiemedel. Kontakta CSN om du är osäkert på hur din studietakt påverkar ditt studiemedel.

Fråga: Finns det stipendier att söka för elitidrottsstudenter på Umeå universitet?

Svar: Inom Riksidrottsförbundet finns det möjlighet att en gång om året söka RF:s och Svenska spels Elitidrottsstipendier. Elitidrottsstipendiet ska möjliggöra för den aktiva att kunna kombinera elitidrott och studier efter gymnasiet. Stipendiet är på 50 000 kronor per stipendiat och delas ut en gång per termin (25 000 kronor per termin).

Stipendiet är avsett för ett läsår och delas ut på Svenska Idrottsgalan i januari varje år. Stipendiaterna får också möjlighet att komma på läger på Bosön.

Läs mer om Elitidrottsstipendiet 

Idrottshögskolan vid Umeå universitet delar också ut ett eget stipendium på Umeå idrottsgala i februari varje år.

Fråga: Vad betyder Dubbla karriärer – Kombination elitidrott och studier?

Svar: ”En "dubbel karriär" inom idrotten sammanfattar kraven på elitidrottare att framgångsrikt påbörja, utveckla och slutföra en elitidrottskarriär som en del av en livslång karriär, i kombination med strävan efter utbildning.”

Fråga: Inom Idrottshögskolan finns ett antal kompetenscentrum, vilka finns och vad innebär det att vara en del av dem?

Svar: Idrottshögskolan har idag ett samarbete med Umeå kommun och respektive Specialidrottsförbund (Badminton, Friidrott, Skidor/längd, Orientering och Innebandy) utvecklat 5 kompetenscentrum: Badmintons kompetenscentrum (BKC), Friidrottens kompetenscentrum (FKC), Längdskidåkningens kompetenscentrum (LKC), Orienteringens kompetenscentrum (OKC) samt Innebandyns kompetenscentrum (IKC).

Inom Badminton, Friidrott, Skidor/längd och Orientering antas ett antal studenter och det görs i samverkan med respektive förbund. Studenterna i dessa grupper erbjuds förutom elitidrottsavtalet stöd för sin elitidrottsutveckling.

Fråga: Får jag träna billigare på IKSU sport om jag är elitidrottsstudent?

Svar: Nej det får du inte, IKSU har studentpriser som gäller för samtliga studenter. Läs mer om priser på deras träningskort.
Om du är antagen på någon av Idrottshögskolans kompetenscentrum,  BKC, FKC, LKC eller OKC, har du dock en viss subvention på ditt IKSU-kort. Övriga RIU-studenter har också en viss subvention på IKSU-kort.

Fråga: Kan jag som elitidrottsstudent utföra tester på UMEX-labbet och prestationsutvecklingslabbet?

Svar: Om du är RIU-student har du möjlighet att utföra tester på UMEX-labbet och prestationsutvecklingslabbet två gånger per år. När och vilka tester som ska utföras får du reda på från din verksamhetsledare alternativt fystränaren på respektive kompetenscentrum vid Idrottshögskolan.

Välkommen att kontakta:

Pernilla Eriksson
Områdeschef
E-post
E-post
Telefon
090-786 55 29
Tove Mårs
Projektsamordnare
E-post
E-post
Telefon
090-786 88 50