Hoppa direkt till innehållet
printicon

Elitidrott och studier

Vid Umeå universitet är det möjligt för dig som elitidrottare att förbereda dig för livet efter idrottskarriären samtidigt som du är aktiv.

Elitidrottsavtal

Elitidrottsavtalen vänder sig till dig som är elitidrottare och bedriver elitidrott i en sådan omfattning att anpassade studier är nödvändiga för att kunna kombinera ditt idrottande med studier på högskolenivå. Oavsett studieval och idrottsgren finns möjligheten att du kan få dina studier anpassade efter de förutsättningar du har som elitidrottare.

För att kunna göra detta krävs att du som elitidrottande student skriver ett avtal med universitetet via Idrottshögskolan. I detta avtal preciseras både universitetets och dina åtaganden. Avtalet är nyckeln till att få åtnjuta policyn för möjligheten av kombinationen elitidrott och studier.

Ansökan om elitidrottsavtal

Elitidrottsavtalet skrivs när du blivit antagen som student vid Umeå Universitet. Det är inte möjligt att ansöka om elitidrottsavtal innan dess, däremot är det bra om du i förväg för en dialog med programvägledare för att få information om hur kombination elitidrott och studier fungerar på den utbildning som du vill läsa.

Två nivåer på elitidrottsavtalen

I samband med att Umeå universitet blev ett Riksidrottsuniversitet (RIU) år 2015 har Umeå universitet valt att ha två nivåer av elitidrottsavtal. Ett för de studenter som lever upp till Riksidrottsförbundet definition av RIU-student och ett bredare avtal för de studenter som är strax under landslagsnivå. Nytt intyg behöver inlämnas för varje nytt läsår.

Riksidrottsuniversitetsstudent (RIU-student)

De studenter som Specialidrottsförbunden (SF) definierar som aktuella eller potentiella landslagsidrottare (junior-senior) samt spelare i högsta ligan i lagbollidrotter räknas som RIU-studenter. De behöver få Riksidrottsförbundets intyg undertecknat av sitt Specialidrottsförbund. Dessa studenter erbjuds förutom möjligheten till anpassade studier tillgång till Idrottshögskolans Prestationsteam.

SF-intyg läsåret 2019/2020


Elitidrottsstudent bredare nivå (IH-student)

De studenter som är på nivån under landslag, men som lever upp till Umeå universitets definition av elitidrottare behöver lämna in ett Föreningsintyg, undertecknat av sin förening som godkänner att den sökande är en idrottare på elitnivå enligt Umeå universitets definition. Dessa studenter erbjuds möjlighet till anpassade studier.

IF-intyg 2019/2020

Umeå universitets definition av elitidrottare

Elitidrottsavtalen vänder sig till dig som är elitidrottare och bedriver elitidrott i en sådan omfattning att anpassade studier är nödvändiga för att kombinera ditt idrottande med studier på högskolenivå.

Idrottshögskolans styrelse beslutade i samband med sitt styrelsemöte i maj 2018 Umeå universitets nya definition av elitidrottare som träder i kraft 2018-08-01:

  • Idrotten måste ingå i någon av Riksidrottsförbundets 72 specialidrottsförbund (SF).
  • Idrottare som är potentiell eller aktuell för landslag på junior eller seniornivå. Intygas av respektive SF.
  • Individuell idrottare som tävlar på lägst nationell mästerskapsnivå.
  • Lagidrottare som spelar i högsta eller näst högsta nationella divisionen/serien under förutsättning att det finns minst fyra. Om idrotten inte har minst fyra divisioner/serier så gäller enbart den högsta nationella serien/divisionen.
  • Huvudtränare för individuell elitaktiv, elitlag, förbundskapten för landslag, förbundstränare och förbundsdomare på nationell och internationell nivå.

En individuell prövning om förlängning av elitidrottsavtalet kan göras efter ansökan från studenten till Idrottshögskolans kansli om en elitidrottsstudent under utbildningstiden av någon anledning degraderas från denna definition (t.ex. p.g.a. skada).

Du som lever upp till Umeå universitets definition av elitidrottare kan skriva ett elitidrottsavtal med Idrottshögskolan om du är antagen på en utbildning inom Umeå universitet. Du behöver intyga att du är elitidrottare enligt Umeå universitets definition genom ett intyg från din förening/förbund. Om du är landslagsaktiv behöver detta intygas via ett särskilt intyg från RF underskrivet av förbundet.

Även SLU erbjuder elitidrottsavtal för sina studenter på jägmästarprogrammet. För att kunna göra detta krävs att du som elitidrottande student skriver ett avtal med Fakulteten för skogsvetenskap vid SLU, via Idrottshögskolan. I avtalet preciseras både universitetets och dina åtaganden.

Läs mer om kombinationen Jägmästare och elitidrottare

Välkommen att kontakta:

Pernilla Eriksson
Chef, område
E-post
E-post
Telefon
090-786 55 29
Tove Mårs
Administratör, projekt
E-post
E-post
Telefon
090-786 88 50