"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mattias Pettersson

Elitidrott och studier

Är du elitidrottare och vill förbereda dig för livet efter idrottskarriären samtidigt som du är aktiv? Då är Umeå universitet ett självklart val, här är det möjligt att satsa på dubbla karriärer. Idrott och akademi - välj Umeå!

Elitidrottsavtal

Att vara en elitidrottande student och kombinera sin elitidrottssatsning med studier vid ett universitet kan upplevas som en utmaning. Vi vill lova dig - allt kommer bli bra! Umeå universitet hjälper dig att kombinera en elitidrottssatsning med valfria studier. Våra Elitidrottsavtal vänder sig till dig som är elitidrottare och bedriver elitidrott i en sådan omfattning att anpassade studier är nödvändiga för att kunna kombinera ditt idrottande med studier på högskolenivå. Oavsett studieval och idrottsgren finns möjligheten att du kan få dina studier anpassade efter de förutsättningar du har som elitidrottare.

Elitidrottsavtalet skrivs när du blivit antagen som student vid Umeå Universitet. Det är inte möjligt att ansöka om elitidrottsavtal innan dess, däremot är det bra om du i förväg för en dialog med programvägledare för att få information om hur kombination elitidrott och studier fungerar på den utbildning som du vill läsa. Du skriver avtalet med Umeå universitet via Idrottshögskolan. I avtalet preciseras såväl universitetets som dina åtaganden. Avtalet är nyckeln till att få åtnjuta policyn för möjligheten av kombinationen elitidrott och studier, så kallade Dubbla Karriärer.

Avtal Elitidrott och studier

 

Två nivåer på elitidrottsavtalen

Vid Umeå universitet tillämpas två nivåer av elitidrottsavtal. Vilken nivå av avtal studenten tecknar är avhängt vilka krav den uppfyller. Kraven beskrivs enligt två olika definitioner av elitidrottare.

Riksidrottsförbundet (RF) har en striktare definition av elitidrottsstudent, så kallad RIU-student. För att erhålla ett sådant avtal ska elitidrottaren tillhöra ett svenskt specialidrottsförbund (SF). Elitidrottarens SF intygar att elitidrottsstudenten uppfyller kraven. Umeå universitet har också en egen, bredare, definition av elitidrottsstudent, så kallad Idrottshögskolestudent (IH-student). För ett sådant avtal ska elitidrottsstudentens förening intyga att kraven uppfylls.

Definition av elitidrottsstudent

En elitidrottsstudent bedriver elitidrott i sådan omfattning att anpassade studier är önskvärda, därutöver behöver minst ett av följande kriterier vara uppfyllt:

RIU-student

Intygas av SF

 • Uttagen i svenskt junior- eller seniorlandslag.
 • Tävlar på hög internationell nivå inom individuell idrott.
 • Spelar lagbollidrott i högsta divisionen på nationell eller internationell seniornivå.
 • Är identifierad av eller deltar i landslagets utvecklingsverksamhet.
 • Bedöms på sikt kunna ta en plats i seniorlandslag eller tävla på hög internationell nivå.

SF-intyg för RIU-studenter

IH-student

Intygas av förening

 • Tävlar och konkurrerar inom individuell idrott på lägst nationell mästerskapsnivå*.
 • Spelar lagbollidrott på näst högsta divisionen på nationell seniornivå (under förutsättning att det finns minst fyra).
 • Är huvudtränare för individuell elitaktiv eller elitlag.
 • Är förbundskapten eller förbundstränare för junior- eller seniorlandslag.
 • Är förbundsdomare på nationell och/eller internationell nivå.

*under förutsättning att mästerskapet krävt kvalificerande och/eller att den aktive tillhör mästerskapets s.k. elitklass, som vid till exempel skytte.

IF-intyg för IH-studenter

En individuell prövning om förlängning av elitidrottsavtalet kan göras om en elitidrottsstudent under studietiden av någon anledning degraderas från denna definition (exempelvis på grund av skada).

Internationella studenter

Internationella studenter har samma möjlighet att teckna elitidrottsavtal via Idrottshög-skolan som övriga elitidrottsstudenter om det tillhör motsvarande RIU-nivån. Respektive National Sports Federation behöver intyga deras idrottsliga nivå.

Intyg internationell student

Fyra steg till Dubbla karriärer

Sammanfattningsvis, för att skriva ett elitidrottsavtal behöver du:

 1. vara antagen på en utbildning inom Umeå universitet.
 2. uppfylla kriterierna för att vara elitidrottsstudent, RIU-student eller IH-student.
 3. fylla i det intyg som passar med din idrottsliga nivå och få intyget undertecknat av ditt Specialidrottsförbund eller din förening.
 4. boka in ett möte med Tove Mårs, vägledare för Dubbla karriärer, för att skriva ditt elitidrottsavtal. Kom ihåg att ta med ditt undertecknade intyg.

Även SLU Umeå erbjuder elitidrottsavtal för sina studenter på Skogsvetarprogrammet. För att kunna göra detta krävs att du som elitidrottande student skriver ett avtal med Fakulteten för skogsvetenskap vid SLU. I avtalet preciseras både universitetets och dina åtaganden.

Läs mer om kombinationen skogsvetare och elitidrottare

Välkommen att kontakta:

DK-koordinator

Pernilla Eriksson
Områdeschef
E-post
E-post
Telefon
090-786 55 29

DK-vägledare

Tove Mårs
Projektsamordnare, övrig/annan befattning
E-post
E-post
Telefon
090-786 88 50
Senast uppdaterad: 2023-10-26