Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Elitidrott och studier

Är du elitidrottare och vill förbereda dig för livet efter idrottskarriären samtidigt som du är aktiv? Då är Umeå universitet ett självklart val, här är det möjligt att satsa på dubbla karriärer. Idrott och akademi - välj Umeå!

Elitidrottsavtal

Att vara en elitidrottande student och kombinera sin elitidrottssatsning med studier vid ett universitet kan upplevas som en utmaning. Vi vill lova dig - allt kommer bli bra! Umeå universitet hjälper dig att kombinera en elitidrottssatsning med valfria studier. Våra Elitidrottsavtal vänder sig till dig som är elitidrottare och bedriver elitidrott i en sådan omfattning att anpassade studier är nödvändiga för att kunna kombinera ditt idrottande med studier på högskolenivå. Oavsett studieval och idrottsgren finns möjligheten att du kan få dina studier anpassade efter de förutsättningar du har som elitidrottare.

Elitidrottsavtalet skrivs när du blivit antagen som student vid Umeå Universitet. Det är inte möjligt att ansöka om elitidrottsavtal innan dess, däremot är det bra om du i förväg för en dialog med programvägledare för att få information om hur kombination elitidrott och studier fungerar på den utbildning som du vill läsa. Du skriver avtalet med Umeå universitet via Idrottshögskolan. I avtalet preciseras såväl universitetets som dina åtaganden. Avtalet är nyckeln till att få åtnjuta policyn för möjligheten av kombinationen elitidrott och studier, så kallade Dubbla Karriärer.

Presentation Elitidrott och studier (med ljud)

Avtal Elitidrott och studier

Två nivåer på elitidrottsavtalen

I samband med att Umeå universitet år 2015 blev ett Riksidrottsuniversitet (RIU) har Umeå universitet valt att ha två nivåer av elitidrottsavtal. För att bli en elitidrottsstudent behöver du uppfylla de krav som ställs utifrån två definitioner. Riksidrottsförbundet (RF) har en striktare definition av elitidrottsstudent, så kallad RIU-student, medan Umeå universitet har en egen, bredare, definition av elitidrottsstudent, så kallad IH-student.

1. Riksidrottsuniversitetsstudent (RIU-student)

Studenter som Specialidrottsförbunden (SF) definierar som aktuella eller potentiella landslagsidrottare (junior-senior) samt spelare i högsta ligan i lagbollidrotter räknas som RIU-studenter.

Med potentiell landslagsidrottare avser Riksidrottsförbundet en elitidrottsstudent som inom:

 • Individuell idrott
  a) är identifierad av eller deltar i landslagets utvecklingsverksamhet.
  b) bedöms på sikt (2-5 år) kunna ta en plats i landslaget eller tävlar på högsta internationella nivå.

 • Lagbollidrott
  a) är identifierad av eller deltar i landslagets utvecklingsverksamhet.
  b) spelar i högsta ligan.

Med aktuell landslagsidrottare menar Riksidrottsförbundet en elitidrottsstudent som:

 • är kontinuerligt uttagen i landslag med satsning mot internationella mästerskap (EM, VM, OS och Paralympics).
 • genomför träning- och tävlingsverksamhet utifrån en utvecklingsplan med målet att prestera på internationell nivå.

Du som student på denna nivå behöver få Riksidrottsförbundets intyg undertecknat av ditt Specialidrottsförbund och lämna in detta intyg i samband med att du skriver under ditt elitidrottsavtal. Som RIU-student erbjuds du förutom möjligheten till anpassade studier tillgång till Idrottshögskolans Prestationsteam.

SF-intyg för RIU-studenter


2. Elitidrottsstudent bredare nivå (IH-student)

Studenter som är på nivån under landslag, men som lever upp till Umeå universitets definition av elitidrottare, räknas som en IH-student.

Umeå universitets definition av elitidrottare:

 • Idrotten måste ingå i någon av Riksidrottsförbundets 72 specialidrottsförbund (SF).
 • Idrottare som är potentiell eller aktuell för landslag på junior eller seniornivå, intygas av respektive SF. (Se information om RIU-student ovan).
 • Individuell idrottare som tävlar på lägst nationell mästerskapsnivå.
  Lagidrottare som spelar i högsta eller näst högsta nationella divisionen/serien under förutsättning att det finns minst fyra. Om idrotten inte har minst fyra divisioner/serier så gäller enbart den högsta nationella serien/divisionen.
 • Huvudtränare för individuell elitaktiv, elitlag, förbundskapten för landslag, förbundstränare och förbundsdomare på nationell och internationell nivå.

En individuell prövning om förlängning av elitidrottsavtalet kan göras efter ansökan från studenten till Idrottshögskolans kansli om en elitidrottsstudent under utbildningstiden av någon anledning degraderas från denna definition (exempelvis p.g.a. skada).

Du som på student på denna nivå behöver lämna in ett intyg undertecknat av din förening som godkänner att du är en idrottare på elitnivå enligt Umeå universitets definition. Som IH-student erbjuds du möjlighet till anpassade studier.

IF-intyg för IH-studenter

Fyra steg till Dubbla karriärer

Sammanfattningsvis, för att skriva ett elitidrottsavtal behöver du:

 1. vara antagen på en utbildning inom Umeå universitet.
 2. uppfylla kriterierna för att vara elitidrottsstudent, RIU-student eller IH-student.
 3. fylla i det intyg som passar med din idrottsliga nivå och få intyget undertecknat av ditt Specialidrottsförbund eller din förening.
 4. boka in ett möte med Tove Mårs, vägledare för Dubbla karriärer, för att skriva ditt elitidrottsavtal. Kom ihåg att ta med ditt undertecknade intyg.

Även SLU Umeå erbjuder elitidrottsavtal för sina studenter på Skogsvetarprogrammet. För att kunna göra detta krävs att du som elitidrottande student skriver ett avtal med Fakulteten för skogsvetenskap vid SLU. I avtalet preciseras både universitetets och dina åtaganden.

Läs mer om kombinationen skogsvetare och elitidrottare

Välkommen att kontakta:

Pernilla Eriksson
Områdeschef
E-post
E-post
Telefon
090-786 55 29
Tove Mårs
Projektsamordnare
E-post
E-post
Telefon
090-786 88 50