Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 4 juni 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Universiaden

Universiaden är en av världens största tävlingar, trots att den är relativt okänd i Sverige. Universiaden har arrangerats vartannat år sen starten 1959 och är uppdelad i en Sommaruniversiad (vanligtvis under juli/augusti) och en Vinteruniversiad (vanligtvis under jan/feb).

2021 års Vinteruniversiad går i Luzern, Schweiz, under dagarna 21-31 januari. Sommaruniversiaden 2021 hålls i Chengdu, Kina, under dagarna 8-19 augusti. Tävlingarna håller högsta internationella klass och brukar fungera som förberedelse inför kommande landslagsuppdrag och andra stora internationella mästerskap. Evenemanget har inga kopplingar till den olympiska rörelsen, men brukar i folkmun kallas för Student-OS. För att få delta i Universiaden måste man vara mellan 17 och 28 år och bedriva postgymnasiala studier. Sveriges Akademiska Idrottsförbund ansvarar för nomineringar och anmälningsförfarande i samråd med respektive SF.

Kostnader

Svenska akademiska idrottsförbundet (SAIF) står för administrativa förberedelser, delegationsledning, truppklädsel, sjukgymnast och läkare under arrangemanget. Respektive SF alt. din förening kan hjälpa till med delkostnader (det ser olika ut i respektive SF och förening). Kontakta ditt SF för mer information.

Idrottshögskolan vid Umeå universitet kan, om du inte får bidrag från annat håll, stå för delar av dina resekostnader. Du behöver dock i ansökan visa på att du i första hand sökt bidrag från förbund och förening. Idrottshögskolans resebidrag vänder sig bara till dig som är student vid Umeå universitet. Den motprestation du som student ska göra är att blogga om ditt deltagande i Universiaden och om dina studier på Idrottshögskolans och Umeå universitets hemsida samt vid behov hålla en föreläsning för andra studenter och berätta om tävlingen.

Ansökan resebidrag

Idrottshögskolans resebidrag vänder sig endast till dig som är student vid Umeå universitet. För att ansöka om resebidrag till Universiaden mejlar du din ansökan till Pernilla Eriksson, biträdande föreståndare vid Idrottshögskolan.

Följande uppgifter ska framgå i din ansökan:


Vilken universiad gäller det?
Fyll i vilket år, om det gäller sommar- eller vintertävlingen samt vart tävlingen sker.

Motivering av deltagande
Motivera ditt deltagande i Universiaden

Motivering av resebidrag
Motivera din ansökan om bidrag från Idrottshögskolan

Resekostnader
Ange en preliminär beräkning av dina resekostnader

Övriga bidrag?
Vilka andra har du sökt bidrag från? Ange sökta, beviljade och avslagna bidrag.

Uppgifter om dig
- Personnummer (de 6 första siffrorna)
- Namn
- Adress
- E-postadress
- Telefonnummer (mobilnummer går bra)
- Idrott

Ansökan om resebidrag skickas via mejl till Pernilla Eriksson senast 2 månader före respektive tävling. Resebidrag kan endast sökas av dig som studerar vid Umeå universitet.

Resedagbok Vinteruniversiaden 2019

imagervult.png

Efter långa och många förberedelser åkte skidorienteringsstudenterna Isabel Salén, Elsa Andersson, Klara Yngvesson, Sixten Walheim och Simon Eriksson iväg till Ryssland och Universiaden 2019 i Krasnoyarsk, i början av mars. Under de tretton dagar de var borta skrev de en resedagbok.

Läs resedagboken här.