Hoppa direkt till innehållet
printicon

Om hälsa på campus

Projektet "Hälsa på Campus" syftar till att inspirera och motivera till fysisk aktivitet/ökad kunskap om fysisk aktivitet och hälsa.

Idrottshögskolan fick i maj (-17) mandatet av Universitetsledningen att arbeta vidare med att skapa ett nytt koncept för Studentsportardagen med aktiviteter för såväl studenter som personal vid Umeå universitet. Hösten 2017 lanserades projektet Hälsa på campus.

De första Studentsportardagarna vid Umeå universitet arrangerades med start år 1966. Den 28 januari 2003 beslutade rektor att tillsvidare förlägga Studentsportardagarna till onsdagar vecka 37 samt på fettisdagen. "Rektor medger i beslutet att dessa dagar får vara undervisningsfria, förutsatt att undervisningen därigenom inte blir lidande. Beslut om undervisningsfrihet dessa dagar fattas av prefekt/motsvarande. Vidare beslutade rektor att anställda vid universitetet, som önskar delta i de av IKSU eller UPIF anordnade arrangemang, får ledigt efter lunch för detta, under förutsättning att arbetet inte enligt prefekts/motsvarande bedömande medger bortovaro".

Umeå universitet - det aktiva universitetet

I Umeå universitetets delmål 2018-2020 framgår bland annat "Universitetet är en arbetsplats där medarbetarnas och studenternas hälsa står i fokus". Idrottshögskolan anser att utvecklingen av Studentsportardagen kan och bör ses som ett led i detta delmål.

Projektet Hälsa på campus är en del i en satsning på hälsa/friskvård vid Umeå universitet samt som en satsning för att studenter som framtidens ledare ska ha kunskaper och förståelse för att själva prioritera hälsa men också för att kunna inspirera andra till ett hälsosamt liv. Genom att inspirera, öka medvetenheten och kunskapen kring fysisk aktivitet och hälsa är förhoppningen att Umeå universitet ska få hälsosammare och mer välmående studenter och personal.

Konceptnamnet Hälsa på campus kan ses ur två perspektiv, dels med fokus på fysisk aktivitet och hälsa för att göra studenter och anställda mer medvetna om vinsterna med att vara fysisk aktiv men också med förhoppningen av att bidra med en känsla av samhörighet och en känsla av sammanhang (hälsa på varandra). Hälsa på campus kan bli en möjlighet för nyinflyttade och utbytesstudenter att etablera ett socialt nätverk i Umeå. Förhoppningsvis kan Hälsa på campus i framtiden även utgöra bryggan mellan aktivitetssökande personer och det rika föreningslivet i Umeå.

Samverkansprojekt

Idrottshögskolans utbildningsråd är initiativtagare till projektet Hälsa på campus som bygger mycket på samverkan. Bland medarrangörerna finns Umeå Studentkår, Umeå Medicinska Studentkår, Umeå naturvetar- och teknologkår, Tränarprogrammet med inriktning idrottsfysiologi, idrottsmedicin och idrottspsykologi, Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot strategiskt ledarskap och utveckling, Fysioterapeutprogrammet, Hello nature och Try it out mässan, En svensk Klassiker/Studentnätverket, projekten NordInC och KRAFT (Västerbottens läns landsting), IKSU, Umeå Sport & Motion, Studentcentrum/Studenthälsan, Personalenheten, Företagshälsan Feelgood Tvistevägen, Kommunkationsenheten samt Idrottslabbet.