"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Samarbeten inom elitidrott och studier

Idrottshögskolan arbetar gemensamt med Riksidrottsförbundet, Specialidrottsförbund och lokala idrottsföreningar med elitidrottsverksamhet för att skapa bättre förutsättningar för idrottare att kombinera en elitidrottssatsning med akademiska studier - så kallade ”dubbla karriärer”.

Vi vill skapa goda förutsättningar

Idrottshögskolan samarbetar framgångsrikt med såväl specialidrottsförbund, lokala idrottsföreningar med elitidrottsverksamhet, kommun och regioner. Dessa samarbeten handlar bland annat om elitidrott och studier, prestationsutveckling samt testverksamhet. Idrottshögskolan vill även stimulera föreningarna så att de utvecklar sin organisation och ledning gällande elitverksamhet.

Övriga samverkanspartners

Umeå kommun

Umeå kommun är en viktig samarbetspart för Idrottshögskolan. Idrottshögskolan bidrar bl.a. kommunen med ett stort kunskapsfält medan kommunen bl.a. arbetar för elitmiljön samt möjligheter för elitidrottare att verka och bo i Umeå. Idrottshögskolan samverkar framförallt med Umeå kommun fritid, Umeå Näringslivsservice samt Gymnasieskolan.

Andra kommuner som är intresserade av att samverka med Idrottshögskolan är välkomna att kontakta Pernilla Eriksson.

RF/SISU Västerbotten

För att stärka elitidrotten i Umeå samverkar Idrottshögskolan med RF/SISU Västerbotten. RF/SISU Västerbottens arbete med elitidrotten ingår det bland annat att verka för att tävlingsidrottare får bättre förutsättningar och kombinera elitidrottssatsningen med studier, vilket ligger i linje med Idrottshögskolans arbete. En annan arbetsuppgift för RF/SISU Västerbotten är tränarutbildningar. Tillsammans med Idrottshögskolan görs en del gemensamma utbildningsaktiviteter.

Elitidrottscentrum Norr och Team Elit Umeå

För att sträva mot en långsiktigt hållbar utveckling av elitidrotten i Umeå är Idrottshögskolan en del av Elitidrottscentrum Norr (EIC). EIC är en stiftelse bestående av följande fyra ägare; Västerbottens Idrottsförbund, Umeå kommun, Västerbottens Läns landsting samt Umeå Universitet. Elitidrottscentrum Norr arbetar med att förmedla forskningsresultat, ge bas stöd för utveckling av elitaktiva ledare och domare, samordna idrottskluster och arrangera seminarieverksamhet. Målet är:

  • att få fler elitidrottare på nationell och internationell nivå
  • att genomföra föreläsningar om vad som krävs av en förening för att fungera väl som en elitidrottsförening
  • att utveckla samarbetet med Umeå Universitet, främst Idrottshögskolan.

Inom EIC finns projektet Team Elit Umeå där bl.a. samtliga Umeå universitets elitidrottsstudenter ingår. Team Elit Umeå är en mötesplats som syftar till att ge inspiration, utbildning och samverkan för elitaktiva och elittränare i Umeåregionen. Varje termin arrangeras mellan 1-3 föreläsningar för målgruppen i syfte att stärka den som elitaktiva och elittränare. En terminsvis återkommande föreläsning är "Livspusslet", en föreläsning som handlar om att få balans mellan studierna, idrotten och det övriga livet.

Maja Beskows elitidrottsgymnasium

Idrottshögskolan finns representerade i programrådet för Maja Beskow elitidrottsgymnasium i syfte att arbeta med elitidrottsmiljön i Umeå med fokus på åldersgruppen 16-25 år.

Välkommen att kontakta

Pernilla Eriksson
Områdeschef
E-post
E-post
Telefon
090-786 55 29
Senast uppdaterad: 2022-11-07