"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Varför delta i samarbetsprojekt?

Det finns stora vinster med att delta i samverkansprojekt.

Vinster för små och medelstora företag

 • Hjälp av andra aktörer 
 • Hjälp med produktutveckling 
 • Marknadstest av produkter eller tjänster 
 • Nätverk och kundkontakter 
 • Insikter och perspektiv från andra 
 • Extern feedback av grupper du annars inte kommer i kontakt med 
 • Hjälp med omvärldsbevakning 
 • Möjligheter till kontakt med personer på nivåer i organisationer som du normalt inte når 
 • Riskminskning genom delfinansiering av planerade aktiviteter  

 

Vinster för forskare och kliniker 

 • Resurser i form av finansiering eller utrustning av olika slag
 • Erfarenhet och nätverk är några av de vanliga vinsterna med näringslivssamverkan  
 • Samverkan kan ge insikter i externa aktörers behov och problem, en  kunskap som kan vara ett sätt att uppnå ökad kvalitet i din forskning 
 • Företag som experimentell miljö kan ge möjligheter som ibland är svåra att hitta eller skapa på andra sätt. Forskare som arbetar i miljöer utanför universitetet har möjlighet att upptäcka nya typer av forskningsbara problem och behov samt ges möjlighet att prova idéer och forskningsresultat i realistiska experiment. De kan även få tillgång till både historisk och aktuell data från företagets verksamhet 

  

Parter och medfinansiärer

Senast uppdaterad: 2023-01-17