"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Programmering i Python för lärare ht19

Hösten 2019 erbjuder vi kommun/regionförlagda utbildningar i programmering för yrkesverksamma lärare. Tre kurser startar i augusti 2019.

Om utbildningen

Syftet med kursen är att ge yrkesverksamma lärare grundläggande kunskap om programmering och insikter i hur programmering kan användas i undervisningen.

Det finns tre kurser som är inriktade mot olika lärargrupper:

Alla tre kurserna kommer att gå igenom samma grundläggande programmeringsbegrepp men framställning, exempel och uppgifter kommer att anpassas till målgrupperna. Kurserna ges i perioden 2019-08-19-2020-01-19.

Kurserna har utvecklats av Institutionen för Datavetenskap tillsammans med Institutionerna för Naturvetenskapernas och matematikens didaktik samt Institutionen för Matematik och Matematisk statistik.

Kurserna är kommunförlagda, såvida inte annat avtalas, med ungefär en fysisk träff per månad. Under övrig tid så finns möjlighet att få hjälp/stöd via epost och andra online-verktyg. Kursmaterial kommer att via Umeå Universitets lärplattform.

Innehåll och upplägg

Innehållet i kurserna följer den ramkursplan som Skolverket har fastlagt och kommer att gå igenom grundläggande begrepp som variabler, tilldelning, snurror, funktioner, enklare datatyper som listor och "dictionaries". Vi kommer även att titta på programmeringsmetodik, problemlösning och felsökning. Block-baserade programspråk som t.ex. Scratch för att se likheter och olikheter mellan denna typ av språk och en textbaserad språk som Python. Kursen innehåller även en kort titt på en minidator och prova på att ansluta t.ex. högtalare, knappar, lysdioder, etc för att styra dessa genom att skriva egna program.

Python

Python är ett textbaserad programmeringsspråk som blir allt populärare både inom utbildning och programvaruutveckling. Att skriva program i Python är jämförelsevis enkelt vilket gör att den mesta tiden kan användas åt att förstå och undersöka de begrepp som presenteras i kursen.

Scratch

Scratch är ett populärt programspråk som ofta används för att lära ut programmering och bygger på det som populärt kallas "blockprogrammering". Scratch gör det möjligt att relativt snabbt låta elever skriva program som innehåller ljud, animeringar och interaktion med användaren.

Hårdvara och minidatorer

Att programmera och styra fysiska artifakter, t.ex. robotar, lampor, alarm och rörelsedetektor är ofta både roligt, inspirerande och kan ge upphov till nya idéer. kan få dem entusiastiska och få dem själva att vilja utforska hur datorer/program kan styra t.ex. ljus och ljud. För att få en viss erfarenhet av detta så kommer vi under en fysisk träff att titta lite närmare på en sådan mini-dator med tillhörande kringutrustning.

Kursernas examination

Kurserna examineras genom att deltagarna löser ett antal obligatoriska uppgifter samt en enskild diskussion med kursansvarig kring den sista obligatoriska uppgiften.

Förkunskaper

Se respektive kursplan:

Pris

Skolverket har köpt in 46 platser och därmed är utbildningen gratis för de lärare som deltar på utbildningen. All programvara som används under kursen är gratis men man förutsätts ha tillgång till en dator.

Anmälan/beställning av kurs

Kursen beställs av en huvudman vid en kommun/region. Det finns totalt 46 platser att tillgå och vi siktar på att erbjuda dessa jämnt fördelade över de tre kurserna. Det gör att vi kan vilja samordna flera mindre beställare till en större grupp.

Beställningsblankett - Skriv ut, fyll i, skriv under, skanna in och skicka digitalt till Jan Erik Moström (jem@cs.umu.se).

Ansökan till hösten 2019 är öppen! Ansökningarna kommer behandlas i den ordning de kommer in tills platserna är fyllda.

Beställaren ansvarar för att i samråd med läraren boka in de fysiska träffarna och att tillse att det dels finns en lokal att vara i och dels att lärarna kan frigöras för deltagande i träffen (som är en heldag varje gång). Det antas att deltagarna har egna datorer. All programvara som används på kursen är gratis och det ges handledning kring installation av dessa.

Uppdragsutbildningsansvarig

Jan Erik Moström
Universitetsadjunkt
E-post
E-post
Telefon
090-786 67 94
Senast uppdaterad: 2024-03-19