"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Herbarium UME

Herbarium UME är ett av Sveriges sex offentliga forskningsherbarier. Vår samling omfattar cirka 300 000 kollekter av kärlväxter, mossor, alger, svampar och lavar från hela världen, men främst från norra Sverige. vår huvudman är Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet. Herbariet är medlem i NAMSA, Naturhistoriska Museers Samarbetsorganisation.

Historik

Herbariet började byggas upp 1968 på den dåvarande Institutionen för ekologisk botanik. Grunden utgjordes av flera stora donationer, bland annat Carl Ingvar Sahlins, Helge Bruuns och Cyril F. Stackells samlingar, samt Lennart Wahlbergs "Länsherbarium" med växter från Västerbottens län. Därefter tillkom Carl Petter Laestadius samling, påträffad på Östra Gymnasiet, samt Erik Evers närmast monumentala herbarium. Åtskilliga forskares, läroverks och privatpersoners samlingar har senare influtit, och samlingen växer fortlöpande.

Ambition

Herbariets huvudsyfte är att bevara växtsamlingar från norra Sverige och att fungera som en stödpunkt för Norrlands botaniska utforskning. Vi vill stimulera till att floran dokumenteras i samband med inventeringar, floraprojekt och forskning.

Databas

Sedan 2005 pågår arbetet med att bygga upp en nationell databas över botaniska samlingar i Sverige. Via den får man tillgång till all införd kollektdata och kan bland annat söka efter växtarter, samlare, växter från särskilda områden eller tidsperioder. Herbarium UME har alla samlingens svampar, lavar och mossor registrerade. Just nu (2020) pågår arbete med främst Västerbottensmaterial och Prof. E. Lars Ericsons stora samlingar av parasitsvampar, kärlväxter och lavar.

Forskning

Just nu har vi inga pågående större forskningsprojekt. Projektgruppen för Västerbottens läns flora nyttjar samlingarna för framställning av utbredningskartor.

Tillgång till samlingen

Alla växtintresserade kan besöka herbariet (besöksadress: Linnaeus väg 4). Kontakta oss först då lokalerna inte är öppna för allmänheten. Beroende på frågeställning finns möjlighet till en kort introduktion och tillgång till kollekterna, samt även till stereolupp, mikroskop och litteratur.

Sveriges Virtuella Herbarium
- en gemensam söksida för Sveriges sex största herbarier


Kärlväxter i herbariet
En preliminär lista på våra kärlväxter som finns i stora herbariet. Västerbottens läns kärlväxter finns inte med här men via Virtuella herbariet får man tillgång till allt registrerat material. OBS. Taxonomi och innehåll är inte uppdaterat sedan 2007 så  listan är inte komplett.

Kontakta herbariet

Adress Herbarium UME

Skicka brev och paket till herbariet: 

EMG/Herbarium UME
att: Katarina Stenman
Linnaeus väg 6
90736 Umeå

  
Kontaktmobil: +46705108032 

Herbariet i media

I serien "Fascinerande växter" i Västerbottenskuriren handlar del 1 om Herbarium UME. Läs artikeln (från 2012)

Senast uppdaterad: 2021-12-09