Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 6 augusti 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Herbarium UME

Herbarium UME är ett offentligt forskningsherbarium omfattande ca 300 000 kollekter av kärlväxter, mossor, alger, svampar och lavar från hela världen, men främst från norra Sverige. Det utgör en del av Ekologi, miljö och geovetenskap. Herbariet är medlem i NAMSA (Naturhistoriska Museers Samarbetsorganisation).

Historik

Herbariet började byggas upp 1968 på den dåvarande Institutionen för ekologisk botanik. Grunden utgjordes av donationer, bl a Carl Ingvar Sahlins, Helge Bruuns och Cyril F. Stackells samlingar, samt Lennart Wahlbergs "Länsherbarium" med växter från Västerbottens län. Därefter tillkom Carl Petter Laestadius samling, påträffad på Östra Gymnasiet, och Erik Evers närmast monumentala herbarium. Åtskilliga forskares, läroverks och privatpersoners samlingar har senare influtit, och samlingen växer fortlöpande.

Ambition

Herbariets huvudsyfte är att bevara växtsamlingar från norra Sverige och att fungera som en stödpunkt för Norrlands botaniska utforskning. Vi vill stimulera till att floran dokumenteras i samband med inventeringar, floraprojekt och forskning.

Databas

Sedan 2005 pågår arbetet med att bygga upp en nationell databas över botaniska samlingar. Via den får man tillgång till alla införda kollektdata och kan bland annat söka efter växtarter, samlare, växter från särskilda områden eller tidsperioder. Herbarium UME har alla samlingens svampar, lavar och mossor registrerade. Just nu (2017) pågår arbete med främst Västerbottensmaterial i form av Stefan Ericssons efterlämnade samlingar.

Forskning

Den systematiska forskningen är inriktad på gruppen Ascomycota (sporsäcksvampar).

Tillgång till samlingen

Alla växtintresserade kan besöka herbariet (besöksadress: Linnaeus väg 4). Beroende på frågeställning finns möjlighet till en kort introduktion och tillgång till kollekterna, samt även till stereolupp, mikroskop och litteratur.

Sveriges Virtuella Herbarium
- en gemensam söksida för Sveriges sex största herbarier


Kärlväxter i herbariet
En preliminär lista på våra kärlväxter som finns i stora herbariet. Taxonomi och innehåll är inte uppdaterat sedan 2007 så den är inte komplett. Arbetet i herbariet rör främst Västerbottens län. De växterna finns inte med här men en allt större del hittas i Virtuella herbariet.

Kontakta herbariet

Herbariet i media

I serien "Fascinerande växter" i Västerbottenskuriren handlar del 1 om Herbarium UME. Läs artikeln (från 2012)