Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 29 maj 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskning vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Vår forskning spänner över ett brett område inom ekologi, miljövetenskap och geovetenskap. Tonvikten ligger på nordliga ekosystem men vi berör även ekosystem på andra breddgrader samt frågeställningar av världsomspännande betydelse. På institutionen finns, förutom grundutbildningsdelen, cirka 40 forskare och drygt 20 doktorander. Utbildning på forskarnivå bedrivs inom ämnena ekologi, miljövetenskap och naturgeografi.

Forskningsområden

Biogeokemi
Läs mer om forskningsområdet
Forskningsämne: Geovetenskap
Evolutionsbiologi
Läs mer om forskningsområdet Evolutionsbiologi
Forskningsämne: Biologi
Limnisk ekologi
Läs mer om forskningsområdet
Forskningsämne: Ekologi
Marin ekologi
Läs mer om forskningsområdet Marin ekologi
Forskningsämne: Ekologi
Matematisk ekologi
Läs mer om forskningsområdet
Forskningsämne: Ekologi
Paleolimnologi
Läs mer om forskningsområdet
Forskningsämne: Miljövetenskap
Restaureringsekologi
Läs mer om forskningsområdet
Forskningsämne: Ekologi
Terrester ekologi
Läs mer om forskningsområdet
Forskningsämne: Ekologi

Centrumbildningar och andra partners

CIRC (Climate Impacts Research Centre)

CIRC fungerar som en vetenskaplig plattform för forskning, undervisning och utåtriktad verksamhet i Abisko och har en nyckelroll i Umeå universitets aktiviteter i Arktis. Vårt fokus är på effekterna av klimat- och miljöförändringar på arktiska och alpina ekosystem.

Herbarium UME

Herbarium UME är ett offentligt forskningsherbarium omfattande ca 300 000 kollekter av kärlväxter, mossor, alger, svampar och lavar från hela världen, men främst från norra Sverige. Det utgör en del av Ekologi, miljö och geovetenskap (EMG) vid Umeå universitet.

IceLab

IceLab (Integrated Science Lab) är ett nav för forskning och utbildning som bygger teorier och metoder för att förstå levande system med verktyg från fysik och matematik.

Umeå marina forskningscentrum (UMF)

Umeå Marina Forskningscentrum är en centrumbildning som stödjer marin forskning och utbildning och utför miljöanalys för svensk miljöövervakning. De sprider också information om forskning och miljötillståndet i havet med särskilt fokus på Bottniska viken. Vid UMF finns marin infrastruktur för forskning, bland annat en avancerad mesokosmanläggning och undersökningsfartyg.

Centrum för vilt- och fiskforskning, CFW

Centrum för vilt- och fiskforskning - Center for Fish and Wildlife research (CFW) är ett samverkansorgan för de institutioner och forskargrupper vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som bedriver verksamhet inom området vilt och fisk i vid bemärkelse. CFW är också ett nationellt nätverk mellan forskare och mellan forskning och samhälle.

Umeå Plant Science Centre (UPSC)

Umeå Plant Science Centre är ett världsledande center inom experimentell växtbiologi.