Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kulturskolan

Visste du att Umeå universitet deltar i satsningen Kulturskoleklivet? Lärarna är skolans viktigaste resurs. I kulturskolan krävs lärare med hög konstnärlig ämneskunskap och rätt pedagogisk kompetens. Satsningarna har därför fokus på pedagogisk kompetensutveckling och utbildning. Målet är att tillgodose att nya lärare kan rekryteras i framtiden och att de lärare som redan arbetar i kulturskolan kan få relevant pedagogisk fortbildning.

Institutionen för estetiska ämnen fick 2018 i uppdrag att utveckla pedagogisk utbildning upp till 90 högskolepoäng med relevans för kulturskolan.
Idag ger vi en mängd olika flexibla kurser inom estetiska ämnen.

Våra kurser är skräddarsydda för kulturskolans särskilda uppdrag och förutsättningar. Vi vänder oss till dig som är konstnär, musiker eller utövare av någon annan konstart som är aktuell i kulturskolans verksamhet. Kanske kan du vara en resurs för barn och ungdomar som är intresserade av konstnärliga uttryck i framtiden. Utbildningarna är också anpassade för verksamma pedagoger i kulturskolan som vill fortbilda sig. Här har du möjlighet att fördjupa dina kunskaper i ditt ämne, kulturskolans didaktik. Du har  möjlighet att prova på projektarbete och ta del av forskning inom det utbildningsvetenskapliga fältet. Studier kan bedrivas på halvfart eller helfart och många kurser ges på distans så du har möjlighet att arbeta samtidigt. 
 
Estetiska ämnen samverkar också med Kulturskolorna i norra regionen. Vi har utvecklat utbildningar och olika typer av fortbildningsinsatser i dialog med lärare och ledare vid Kulturskolorna. Det innebär att vi erbjuder fortbildningsdagar på olika teman och att vi också har skräddarsytt studiepaket för kulturskolor.


Våra forskare och lektorer i pedagogiskt arbete arbetar med forskning som rör kulturskolan. Vi samarbetar med forskare och lärare vid andra lärosäten, på nationell och nordisk nivå och tillsammans bygger vi upp ett ny kunskap och nya forksningsfält exempelvis professionsforskning som rör kulturskolans lärarkår. Läs mera i artikeln Kulturskoleklivet – ett kliv för lärarkåren / [ed] Hans Örtegren & Anna Widén, Umeå: Umeå universitet , 2020, 1, s. 9-18