Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Kulturskolans didaktik - estetik, bildning och digitala verktyg

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Grundnivå fortsättningskurs
  • Studieform Distans
  • Starttid Vårtermin 2021

Om kursen

Denna kurs vänder sig till dig som arbetar inom kulturskolan eller innehar en konstnärlig kandidatexamen. Kursen syftar till att ge dig som student en såväl bred som ämnesspecifik pedagogisk och vetenskaplig grund som kommer vara behjälplig i din yrkesverksamhet inom kulturskolan. I kursen kommer även kulturskolans förutsättningar som möjliggörare för personlig förkovran, bildning, att behandlas, inte minst genom studier i estetik och estetiska läroprocesser. Digitaliseringen idag är en naturligt integrerad del av det traditionella konstnärskapet, samt även som autonomt verktyg för sökande av nya vägar och möjligheter till estetiska uttryck. Därför kommer detta att studeras och relateras till den egna pedagogiska praktiken. Studier kommer även bedrivas kring de dynamiska och mångfacetterade kulturer som ungdomar lever i och påverkas av.

För att vara behörig till denna kurs krävs ett behörighetsprov. Mer information hittar du här:
https://www.umu.se/institutionen-for-estetiska-amnen/utbildning/behorighetsprov/

Kursen är en del i Kulturskoleklivet.

Anmälan och behörighet

Kulturskolans didaktik - estetik, bildning och digitala verktyg, 15 hp

Visa tillfällen för föregående termin Vårtermin 2021 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

18 januari 2021

Slutar

6 juni 2021

Studieort

Ortsoberoende

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 50%, Distans

Antal obligatoriska träffar

Inga obligatoriska träffar

Antal övriga fysiska träffar

Inga

Upplägg för distanskurs

Kursen ges helt på distans utan fysiska träffar. Nätbaserade obligatoriska träffar förekommer.
 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt godkänt behörighetsprov med vald inriktning inom området Estetiska ämnen i kulturskolan.

Urval

Högskolepoäng

Anmälningskod

UMU-69700

Anmälan

Nu kan du anmäla dig. Du flyttas till Antagning.se. Sista anmälningsdag är den 15 oktober 2020.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)