"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskning inom allmänmedicin

Vår forskning fokuserar på befolkningens hälsa och enskilda sjukdomars diagnostik, behandling, uppföljning och konsekvenser och använder såväl kvantitativa som kvalitativa metoder och med inslag av genus/intersektionellt perspektiv. Vi utvecklar och utvärderar digital teknik såsom artificiell intelligens och digitala applikationer.

Publikationer

Publikationer

Publikationer inom ämnesområdet Allmänmedicin.

Avhandlingar

Avhandlingar inom ämnesområdet Allmänmedicin.

Folkhälsa och klinisk medicin i Umeå rapporterar

Här hittar du institutionens rapportserie.

Inom enheten för allmänmedicin bedrivs forskning inom mycket varierande områden. Den fasta lärarstaben (3 professorer och 5 lektorer) tillsammans med ett dussintal andra forskare listade under "Personal" publicerar cirka 200 vetenskapliga arbeten och 8 doktorsavhandlingar per treårsperiod.

Det kan till exempel vara studier av enskilda sjukdomar (diabetes),

I studierna anläggs ofta ett genusperspektiv för att studera inflytandet av kön på hälsan. I analyserna av forskningsresultaten görs medvetna val av forskningsperspektiv där såväl kvantitativa som kvalitativa kriterier tillämpas.riskfaktorer för sjukdomar (högt blodtryck eller högt kolesterol) liksom sexuellt överförbara sjukdomar (STD) hos ungdomar.

Nationella forskarskolan i allmänmedicin, är ett samarbete mellan Umeå, Linköpings och Göteborgs universitet. Forskarskolan administreras vid Umeå universitet och skolans chef finns på allmänmedicin i Umeå. Forskarskolan kompletterar den forskarutbildning som doktoranderna får på sina respektive hemmauniversitet. Läs mer om Nationella forskarskolan i allmänmedicin här.
Nationella forskarskolan

Våra forskningsprojekt bedrivs med både kvalitativa och kvantitativa metoder. En sak har projekten gemensamt: Frågeställningarna är relevanta för och ofta sprungna ur primärvården.

Senast uppdaterad: 2022-03-03