Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 20 januari 2021)

printicon

Forskning inom allmänmedicin

Allmänmedicin är ett kunskapsområde som utgår ifrån frågeställningar och problem uppkomna inom vården utanför sjukhus både hos enskilda patienter och i en avgränsad befolkning.

Publikationer

Publikationer
Publikationer

Publikationer inom ämnesområdet Allmänmedicin.

Avhandlingar
Avhandlingar

Avhandlingar inom ämnesområdet Allmänmedicin.

Folkhälsa och klinisk medicin i Umeå rapporterar
Folkhälsa och klinisk medicin i Umeå rapporterar

Här hittar du institutionens rapportserie.

Inom enheten för allmänmedicin bedrivs forskning inom mycket varierande områden. Den fasta lärarstaben (3 professorer och 5 lektorer) tillsammans med ett dussintal andra forskare listade under "Personal" publicerar cirka 200 vetenskapliga arbeten och 8 doktorsavhandlingar per treårsperiod.

Det kan till exempel vara studier av enskilda sjukdomar (diabetes), riskfaktorer för sjukdomar (högt blodtryck eller högt kolesterol) liksom sexuellt överförbara sjukdomar (STD) hos ungdomar.

I studierna anläggs ofta ett genusperspektiv för att studera inflytandet av kön på hälsan. I analyserna av forskningsresultaten görs medvetna val av forskningsperspektiv där såväl kvantitativa som kvalitativa kriterier tillämpas.

Nationella forskarskolan i allmänmedicin, är ett samarbete mellan Umeå, Linköpings och Göteborgs universitet. Forskarskolan administreras vid Umeå universitet och skolans chef finns på allmänmedicin i Umeå. Forskarskolan kompletterar den forskarutbildning som doktoranderna får på sina respektive hemmauniversitet. Läs mer om Nationella forskarskolan i allmänmedicin här.
Nationella forskarskolan

Våra forskningsprojekt bedrivs med både kvalitativa och kvantitativa metoder. En sak har projekten gemensamt: Frågeställningarna är relevanta för och ofta sprungna ur primärvården.