"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mattias Pettersson

Utbildning på forskarnivå

Är du intresserad av att lära dig mer och att fördjupa dig inom ett vetenskapsområde? Är du intresserad av att bidra med ny kunskap? Då är utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet något för dig.

Utbildningen omfattar fyra helårsstudier och består av ett antal kurser och ett avhandlingsarbete.

Förutom fördjupade kunskaper inom ett vetenskapsområde övar du dig dessutom i kritiskt och analytiskt tänkande.

Under utbildningen får du lösa problem självständigt och du förbereds för en yrkeskarriär inom högskolevärlden, näringslivet eller den offentliga sektorn.

Antagningskrav

  • att man uppfyller förkunskapskraven för respektive ämne
  • att den sökande har den förmåga som i övrigt behövs för att klara utbildningen

Kontaktvägar 

Du som är intresserad av att påbörja utbildning på forskarnivå ska i första hand vända dig till den institution där forskning och utbildning bedrivs inom ditt intresseområde. Vänd dig till fakulteternas hemsidor för att få mer information:

Humanistisk fakultet
Medicinsk fakultet
Samhällsvetenskaplig fakultet
Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Antagningsordning

I antagningsordningen för utbildning på forskarnivå finns de regler som Umeå universitet tillämpar för ansökan, behörighet och urval. Antagningsordningen finns på sidan:

Regelverk

Mer information

Mer information hittar du i Universitet- och högskolerådets doktorandhandbok och på fakulteternas hemsidor och i deras egna handböcker.

Forskarskolor

Vid Umeå universitet finns flera forskarskolor inom en rad olika ämnesområden.

Senast uppdaterad: 2023-09-13