"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Högre seminariet i filosofi

Denna seminarieserie är i första hand avsedd för ventilering av avhandlingsavsnitt och annan forskning i filosofi som bedrivs vid institutionen för idé- och samhällsstudier. Gästföreläsningar förekommer också ibland inom seminarieserien. Alla intresserade är välkomna att delta i dessa seminarier. Observera att seminarierna ges på engelska.

Seminarieansvarig: Pär Sundström

Senast uppdaterad: 2021-03-24