Hoppa direkt till innehållet

Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 19 november 2020)

printicon

Högre seminariet i filosofi och vetenskapsteori

Denna seminarieserie är i första hand avsedd för ventilering av avhandlingsavsnitt och annan forskning i filosofi som bedrivs vid institutionen för idé- och samhällsstudier. Gästföreläsningar förekommer också ibland inom seminarieserien. Alla intresserade är välkomna att delta i dessa seminarier. Observera att seminarierna ges på engelska.

Seminarieansvarig: Pär Sundström