Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Donationer

Helkroppsdonation till anatomisk undervisning.

Umeå universitet tar tacksamt emot helkroppsdonationer till anatomisk undervisning för blivande vårdpersonal och forskning. Om du vill att din kropp ska doneras efter din bortgång, skall du skriva ett avtal med Umeå universitets enhet för anatomisk undervisning och forskning under din livstid.

Anatomiska undervisningsenheten vid Institutionen för integrativ medicinsk biologi, Umeå universitet, tar emot avlidna i så kallade helkroppsdonationer. Donatorn har då under sin livstid överlåtit till universitetet att få disponera kroppen efter att personen i fråga har avlidit.

En ovärderlig resurs i undervisningen

De donerade kropparna används vid undervisningen i anatomi för framförallt läkarstudenter, men även för blivande tandläkare och annan sjukvårdspersonal.
Helkroppsdonationer är en ovärderlig resurs med unika kvaliteter i undervisningen. Inga sofistikerade datorsimuleringar eller högteknologiska bildtekniker kan ersätta de mervärden som hanteringen av en verklig kropp ger. Dessa studier ger också studenterna information om variationer mellan individer, åldrar och kön.

Vidare innebär anatomikursen för flertalet studenter på den här utbildningsnivån ett första möte med en avliden. Det här leder på ett naturligt sätt till djupgripande diskussioner i undervisningen om de medicinska verksamheternas etik och professionalitet vilket är en del av grundutbildningen.

Vem brukar vilja bli donator?

Vid beslut om helkroppsdonation är det viktigt att den blivande donatorn själv, utan reservationer, vill komma läkarvetenskapen till nytta. De som kontaktar universitetet för att donera sin kropp har oftast tänkt igenom saken noggrant. De har även diskuterat med sina anhöriga och är i samförstånd med dem om önskan att donera sin kropp.

Hur går en donation till?

Den blivande donatorn fyller i ett formulär med uppgifter om sig själv och sina anhöriga, och ingår ett avtal om helkroppsdonation med Umeå universitet och enheten för anatomiundervisning.

När den som donerat sin kropp avlidit underrättas Umeå universitet, och de ser då till att kroppen transporteras till universitetet för att användas i undervisning.
När undervisningen genomförts, ombesörjer och bekostar universitetet kremering och jordfästning av askan. I detta åtagande av universitetet ingår anskaffande av kista, svepning, samt transporter till kremering och jordfästning.

I en del sällsynta fall går det av olika skäl inte att fullfölja donationen efter att donatorn avlidit.

Det finns inga hinder att både donera sin kropp på detta sätt och även registrera sig som organdonator för transplantation. Organdonation genomförs i allmänhet i första hand om det är möjligt.

Har du funderingar omkring helkroppsdonation?

Kontakta då:
Gustav Andersson, biträdande universitetslektor i anatomi,
vid Umeå universitet, Institutionen för integrativ medicinsk biologi,
tel. 090-786 50 00, vx
epost: gustav.andersson@umu.se

Eller brevledes till:
Gustav Andersson
Institutionen för integrativ medicinsk biologi
Umeå universitet
901 87 Umeå

Vänligen ange kontaktuppgifter i texten så att vi kan nå dig.