"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Gustav Andersson

Gustav Andersson

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

Telefon

Verksam vid

Anknytning
Biträdande universitetslektor, ST-läkare vid Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB) Enhet: Lärare A-flygeln, Grupp Mikael Wiberg
Plats
hus H, Johan Bures väg 12, Biologihuset Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Plats
Umeå universitet, 901 87 Umeå
International Journal of Molecular Sciences, MDPI 2022, Vol. 23, (15)
Kumar Kuna, Vijay; Lundgren, André; Anerillas, Luis Oliveros; et al.
Stem Cell Research & Therapy, Vol. 12, (162)
El-Habta, Roine; Andersson, Gustav; Kingham, Paul J.; et al.
Scientific Reports, Nature Publishing Group 2021, Vol. 11, (1)
Wade, Ryckie G.; Teh, Irvin; Andersson, Gustav; et al.
Frontiers in Surgery, Frontiers Media S.A. 2020, Vol. 7
Wade, Ryckie G.; Tanner, Steven F.; Teh, Irvin; et al.
Clinical and Transational Imaging, Springer 2020, Vol. 8 : 419-431
Wade, Ryckie G.; Whittam, Alexander; Teh, Irvin; et al.
Scientific Reports, Nature Publishing Group 2018, Vol. 8
Andersson, Gustav; Orädd, Greger; Sultan, Fahad; et al.
Histology and Histopathology, Vol. 32, (3) : 263-270
Andersson, Gustav; Backman, Ludvig J.; Christensen, Jens; et al.
The Bone & Joint Journal, Vol. 98B, (10) : 1312-1319
Spang, Christoph; Alfredson, Håkan; Docking, S. I.; et al.
British Journal of Sports Medicine, Vol. 50, (24) : 1491-1492
Ward, Ella Rose; Andersson, Gustav; Backman, Ludvig J.; et al.
Molecular Pain, Vol. 11
Christensen, Jens; Alfredson, Håkan; Andersson, Gustav
Journal of Anatomy, Vol. 224, (5) : 538-547
Huisman, Elise S.; Andersson, Gustav; Scott, Alexander; et al.
Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, John Wiley & Sons 2013, Vol. 23, (6) : 687-696
Backman, Ludvig J; Andersson, Gustav; Fong, Gloria; et al.
Cell and Tissue Research, Springer-Verlag New York 2013, Vol. 351, (3) : 465-475
Fong, Gloria; Backman, Ludvig; Andersson, Gustav; et al.
British Journal of Sports Medicine, Loughborough: British Assoc. of Sport and Medicine 2011, Vol. 45, (13) : 1017-1022
Andersson, Gustav; Backman, Ludvig; Scott, Alexander; et al.
British Journal of Sports Medicine, Vol. 45, (5) : 399-406
Andersson, Gustav; Forsgren, Sture; Scott, Alexander; et al.
Journal of Musculoskeletal and Neuronal Interactions - JMNI, International Society of Musculoskeletal and Neuronal Interactions 2011, Vol. 11, (2) : 133-140
Backman, Ludvig; Andersson, Gustav; Wennstig, Gabriel; et al.
PLOS ONE, San Francisco, USA: Public Library of Science 2011, Vol. 6, (11) : e27209-
Backman, Ludvig; Fong, Gloria; Andersson, Gustav; et al.
Regulatory Peptides, Vol. 150, (1-3) : 81-87
Andersson, Gustav; Danielson, Patrik; Alfredson, Håkan; et al.
Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy, Vol. 16, (6) : 621-6
Danielson, Patrik; Andersson, Gustav; Alfredson, Håkan; et al.
Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy, Vol. 15, (10) : 1272-1279
Andersson, Gustav; Danielson, Patrik; Alfredson, Håkan; et al.
10th International Conference of Orthopaedics, Biomechanics and Sports Rehabilitation, Assisi, Italy, 2006
Andersson, Gustav; Danielson, Patrik; Alfredson, Håkan; et al.
Andersson, Gustav; Backman, Ludvig; Scott, Alexander; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem
Hur vatten kan avslöja nervskador

Gustav Andersson föreläser om hur vatten kan avslöja nervskador.