Hoppa direkt till innehållet
printicon

Institutionen för klinisk vetenskap

Institutionen för klinisk vetenskap, med lokaler inom Norrlands universitetssjukhus, har ca 100 anställda samt därutöver ca 200 anknutna medarbetare inom forskning och utbildning. Vid institutionen finns ett 50-tal registrerade forskarstuderande, med varierande grundprofession och nationalitet. Institutionens ämnen inkluderar: Barn- och ungdomspsykiatri, Logopedi, Neurovetenskap, Obstetrik och gynekologi, Oftalmiatrik, Pediatrik, Professionell utveckling, Psykiatri samt Öron-, näs- och halssjukdomar.

Institutionens utbildningsaktiviteter är till stor del kliniskt inriktade. Inom institutionen ligger det övergripande ansvaret för logopedprogrammet, för läkarprogrammets termin 9 (Klinisk kurs 4) och 11 (Klinisk kurs 5) samt ämnet professionell utveckling, som finns integrerat i samtliga terminer på läkarprogrammet. Fristående kurser i barn- och ungdomspsykiatri erbjuds vissa år. Institutionen har stort engagemang i forskarutbildningen och har återkommande forskarutbildningsveckor. Utbildningen bedrivs i huvudsak av universitetslektorer och professorer med kompetens i respektive ämne och forskningsområde, men också av landstingsanställda kliniska handledare.

Institutionens vetenskapliga verksamhet uppvisar stor bredd avseende forskarnas olika yrkesbakgrund, frågeställningar och vetenskapliga metoder samt nationellt och internationellt samarbete.

Samarbete med prekliniska enheter i translationella projekt förekommer och samverkan med såväl andra institutioner vid Umeå universitet som nationella och internationella universitet och institutioner är en bas för institutionens forskningsverksamhet. Den forskning som bedrivs är kliniskt inriktad, patientnära forskning, epidemiologiska studier, vanligtvis baserade på stora patientregister, och experimentell grundforskning. Forskningsledarna vid institutionen är universitetslektorer eller professorer, ofta läkare med klinisk kombinationstjänst eller annan yrkestillhörighet. Många yrkeskategorier finns representerade i våra forskargrupper: läkare med olika specialistkompetens, logopeder, barnmorskor, sjuksköterskor, kuratorer, psykologer, psykoterapeuter, molekylärbiologer, kemister, biomedicinska analytiker.