Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Allmänt om institutionen

Institutionen för klinisk vetenskap, med lokaler inom Norrlands universitetssjukhus, har ca 100 anställda samt därutöver ca 200 anknutna medarbetare inom forskning och utbildning. Vid institutionen finns ett 50-tal registrerade forskarstuderande, med varierande grundprofession och nationalitet.

Organisation

Institutionen leds av en prefekt och för arbetet inom de olika ämnesområdena ansvarar en ämnesföreträdare. De ämnesområden som ingår i institutionen är: Barn- och ungdomspsykiatri, Logopedi, Neurovetenskaper, Obstetrik och gynekologi, Oftalmiatrik, Pediatrik, Professionell utveckling, Psykiatri samt Öron-, näs- och halssjukdomar. 

Utbildning

Institutionens utbildningsaktiviteter är till stor del kliniskt inriktade. Inom institutionen ligger det övergripande ansvaret för logopedprogrammet, för läkarprogrammets termin 9 (Klinisk kurs 4) och 11 (Klinisk kurs 5) samt ämnet professionell utveckling, som finns integrerat i samtliga terminer på läkarprogrammet. Inom läkarprogrammet ansvarar utses kurssamordnare för varje termin och inom terminen finns en ämnesansvarig för ämnesspecifika frågor. Inom ämnet barn- och ungdomspsykiatri erbjuds som regel en eller flera fristående kurser.

Samarbete med norra sjukvårdsregionen


Den kliniska handledningen och färdighetsträningen av läkarstuderande utförs till största delen av regionanställda läkare och assisterande personal och för denna personal har berörd region hela personalansvaret. Personal anställd inom regionen står, då de är verksamma i den kliniska utbildningen, till den statliga kursansvariges disposition. Därav det sk delade huvudmannaskapet.