Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Utbildning

Institutionen för klinisk vetenskap samlar ett antal kliniska ämnen och utbildningsaktiviteterna är därför till stor del kliniskt inriktade. Inom institutionen ligger det övergripande ansvaret för logopedprogrammet, för läkarprogrammets termin 9 (Klinisk kurs 4) och 11 (Klinisk kurs 5) samt ämnet professionell utveckling, som finns integrerat i samtliga terminer på läkarprogrammet. Fristående kurser ges i ämnet barn- och ungdomspsykiatri. 

Lärare vid institutionen förmedlar sina specialistkunskaper via föreläsningar inom ett antal program och kurser vid Umeå universitetet, bl a arbetsterapeut-, fysioterapi-, psykolog-, barnmorske- och dietisktprogrammen. Undervisning ges också inom polisutbildningen och i ämnet idrottsmedicin.

Inom programmen för internationell kris- och konflikthantering samt specialistsjuksköterska psykatri medverkar lärare inom professionell utveckling respektive psykiatri som momentansvariga.