Hoppa direkt till innehållet
printicon

Utbildning i logopedi

Huvudansvaret för den 4-åriga grundutbildning som leder till yrkesexamen på avancerad nivå i logopedi och magisterexamen i logopedi ligger på Institutionen för klinisk vetenskap.

Programmet bedrivs i ett samarbete mellan medicinska, humanistiska och samhällsvetenskapliga fakulteterna och logopedverksamheter i Norrlandstingen. Logopedundervisningen har lokaler i anslutning till logopedmottagningen vid Norrlands universitetssjukhus (NUS). Det innebär att studenter redan under utbildningen möter yrkesverksamma logopeder och blir bekanta med en logopeds dagliga arbete. Närheten mellan mottagningen och enheten ger också goda möjligheter till klinisk forskning inom olika logopediska områden.

ÖVERGRIPANDE PROGRAMINFORMATION

INFORMATION TILL STUDENTER