"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Skräddarsy din kandidatexamen

Här är tre exempel på hur kurser kan kombineras för en kandidat-examen i etnologi, men det finns många andra möjligheter. Under exemplen kan du läsa en intervju med Elin Nordin, som hittade den rätta kombinationen för henne. Frågor? Kontakta ämneskoordinator AnnCristin Winroth, ann.cristin.winroth@umu.se

1. Campus, minst 90 hp etnologi + 90 hp övriga kurser

Etnologi A - kultur, berättelser, ritualer 30 hp
 
Etnologi B 30 hp (inklusive fältarbete 7,5 hp och B-uppsats 7,5 hp)
 
Etnologi C 30 hp (valbar inriktning för kandidatuppsats 15 hp)
 
• 90 hp övriga kurser, till exempel:
Museologi A 30 hp
Museologi B 30 hp
Konst- och bildvetenskap A 30 hp

2. Nätbaserad kandidat på kvartsfart

• Etnologi A 30 hp, fyra st kurser à 7,5 hp, till exempel:
Etnografi och kulturanalys
Berättandets betydelser
Föremålens betydelser. Om relationen mellan ting, identitet och kultur
Urbana normer och landsbygdsmobilisering
 
Etnologi B 30 hp
 
Etnologi C 30 hp
 
• 30 hp övriga kurser, till exempel:
Kulturella djurstudier, mellanartsliga relationer och etnografi 7,5 hp (kursplan kommer jan 2022)
Etnografiska intervjuer och kulturanalytisk tolkning 7,5 hp (kursplan kommer jan 2022)
Civilsamhället, empowerment och social mobilisering 7,5 hp
Muntligt berättande för kulturell och social hållbarhet 7,5 hp
 
• 60 hp övriga kurser inom humaniora
(filosofi, pedagogik, historia, idéhistoria)

3. Kandidat med normkritisk profil, nät och campus blandat

• Etnologi A 30 hp Fyra st nätkurser à 7,5 hp, till exempel:
Etnografi och kulturanalys
Civilsamhället, empowerment och social mobilisering
Urbana normer och landsbygdsmobilisering
Kulturella djurstudier, mellanartsliga relationer och etnografi (kursplan kommer jan 2022)
 
• Etnologi B 30 hp:
Etnografiska intervjuer och kulturanalytisk tolkning 7,5 hp (kursplan kommer jan 2022)
Teoretiska perspektiv och kulturanalytiska metoder 7,5 hp (kursplan kommer jan 2022)
Fältarbete och uppsats 15 hp (valbar inriktning)
 
Etnologi C 30 hp (Valbar inriktning för kandidatuppsats 15 hp)
 
• 90 hp övriga kurser inom humaniora
(konst, filosofi, idéhistoria, historia m.m)

”Jag valde intressanta kurser”

Elin Nordin valde att själv kombinera kurser för sin examen. Hennes inriktning är genus, hälso- och sjukvård och särskilt reproduktiv, sexuell och hormonell hälsa samt social mobilisering.

 

Varför började du läsa etnologi?
– Jag sökte olika kurser som verkade spännande, och etnologi var en av dem. Det jag gillade var att det är ett brett ämnesområde; att man kan använda det perspektivet i många olika frågor.
 
Hur tänkte du när du kombinerade olika kurser för att uppnå en kandidatexamen?
– Det var mycket av en slump. Jag har inte fått någon hjälp, utan visste bara att man måste ha ett visst antal poäng. Jag valde intressanta kurser. I min kandidat ingick internationellt samarbete och hållbar utveckling, och i min master läste jag många kurser om mänskliga rättigheter.
 
I vilken omfattning har du läst på distans?
– Det gäller de allra flesta kurser. Totalt har jag studerat vid nio olika universitet, och jag har varit på plats på tre av dem.
 
Var distansstudierna utmanande?
– Det har inneburit ganska mycket självständigt arbete. Anledningen till att jag läste på distans var att jag jobbade samtidigt. Eftersom jag läste på olika universitet fick jag prova olika plattformar, och jag tycker att Canvas på Umeå universitet är bäst.
 
Vad fokuserar du på i din avhandling?
– Jag utforskar erfarenheter av bemötande i vården och har pratat med patienter som anser sig orättvist bemötta. En aspekt är hur kulturella föreställningar kan påverka bemötandet och i förlängningen patientens förståelse av sin kropp. Att jag forskar inom det området har att göra med mastersuppsatsen, som har koppling till nedläggningen av förlossningsavdelningen i Sollefteå, när jag bodde i Västernorrland.
 
Kan du berätta något om vad du kommit fram till?
– Jag har bara hållit på 1,5 år, men jag kan säga att när det gäller kvinnors smärta finns det en risk att patienterna inte tas på allvar.
 
Vad ser du när du blickar in i framtiden?
– Det är en svår fråga. Jag vill jättegärna fortsätta med forskning och undervisning, förhoppningsvis i Umeå. Det finns ingen utstakad väg efter doktorandtiden, vilket är spännande. Det var verkligen kul att jag direkt efter master fick jobb som projektledare i två olika integrationsprojekt i Västernorrland. Jag har även jobbat inom socialtjänsten, där de tyckte att jag efter min utbildning motsvarade en socionom. Så möjligheterna är många.

Senast uppdaterad: 2023-04-12