Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 11 maj 2021)

printicon

Urbana normer och landsbygdsmobilisering

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Grundnivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2021

Om kursen

Under senare tid har uttryck som ”urban norm” eller ”urbant tolkningsföreträde” blivit allt vanligare för att peka på maktrelationer mellan olika geografiska områden. Kursen behandlar hur sådana normer tar sig uttryck och bemöts i olika sammanhang. Visst fokus ligger på rurala protester, det vill säga olika former av mobilisering och socialt organiserat motstånd som uppstår på grund av människors upplevelser av orättvisor och missförhållanden. I kursen diskuteras protester som organiserats och utförts både i fysiska- och i digitala miljöer. Kursen handlar också om landsbygdsmobilisering i vid mening, närmare bestämt hur människor genom olika former av organisering, främst frivilligarbete, strävar efter att skapa en hållbar landsbygd. Urbana normer, rurala protester och landsbygdsmobilisering kopplas också till en diskussion om samtidens civilsamhälle och dess roll i skapandet av hållbara rurala miljöer.

Anmälan och behörighet

Urbana normer och landsbygdsmobilisering, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2021 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

30 augusti 2021

Slutar

16 januari 2022

Studieort

Ortsoberoende

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Blandade tider, 25%, Distans

Antal obligatoriska träffar

Inga obligatoriska träffar

Antal övriga fysiska träffar

Inga

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg-Högskoleprov-Högskolepoäng

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 11 625 kr. Total studieavgift: 11 625 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-15021

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2021. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Institutionen för kultur- och medievetenskaper