"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Konst- och bildvetenskap

Bild: Mattias Pettersson

Vi lever i ett samhälle fyllt av visuella intryck. Varje dag möts vi av enorma mängder bilder och rör oss i ett flertal gestaltade miljöer. Vad betyder de för oss och hur samspelar de i samhället, med teknikutvecklingen och med individen? Genom att gå kurser i konst- och bildvetenskap får du specialkunskaper om samtida konst och hur mediala bildflöden fungerar i samhället, samt allmänbildar dig om den historia som lett oss hit.

Varför ska du läsa konst- och bildvetenskap?

Genom att studera konst- och bildvetenskap får du verktyg för att se och analysera den visuella världen omkring dig. Kurser i konst- och bildvetenskap vid Umeå universitet fokuserar på modern västerländsk visuell kultur från det sena 1800-talets analoga massbilder, via den moderna konsten, till dagens interaktiva digitala bildkulturer. Du lär känna hur konst och andra slags bilder speglar, analyserar och formar historia och samtid. Du får kompetenser som är viktiga för ett arbete på museer och gallerier, för att bli kulturjournalist, arbeta med konstprojekt på olika sätt, eller om du ser en framtid inom en mer kommersiell bransch såsom webb, marknadsföring och digitala medier. Att ha kompetens i att analysera och förstå visuella uttryck är en eftertraktad kompetens på dagens arbetsmarknad!
 
Ämnets grund ligger i att öva upp förmågan att se, beskriva och tolka visuellt material. Historiskt sett var det konstnärer, fotografer och formgivare som särskilt arbetade med visuellt material. Den historiska överblicken är viktig för att förstå vår samtid, varför konsthistoria är en del av Konst- och bildvetenskap. Till det erbjuds i våra kurser kunskap om visuell kultur av annat slag, det vill säga alla de bilder som finns vid sidan av de konstnärliga praktikerna: reklambild, medier och digitala miljöer. Du kommer att läsa om konstbildens och den visuella kulturens historia samt centrala konst- och bildvetenskapliga teoribildningar och metoder, liksom att du kontinuerligt kommer att få möta konst och bild i dagens samhälle. I den samtida visuella kulturen speglas perspektiv på genus, etnicitet, klass och biologisk hållbarhet, vilka alla är centrala delar i vår undervisning. Vi samarbetar med Bildmuseet och i de flesta kurserna ingår ett moment som genomförs i anslutning till deras aktuella utställningar.
 
Konst- och bildvetenskapen kan med fördel kombineras med andra studier till en examen. De specifika analytiska verktyg du tar med dig för att hantera den visuella kulturen är av betydelse inom humaniora generellt, men även för utbildningar inom samhällsvetenskap, lärarutbildning eller naturvetenskap där bilder och visuellt material utgör del av det kommande yrkesområdet.

Vilka läser våra kurser?

Vi har huvudsakligen två grupper av studenter: De som läser konst- och bildvetenskap som del i en examen samt yrkesverksamma inom kulturområdet som läser våra kurser som fortbildning. Spridningen av studenter är därför stor vad gäller såväl ålder som bakgrund. Då våra grundkurser ges på distans finns våra studenter i hela Sverige – och även utomlands!
 

Kursutbud och studiegång

Konst- och bildvetenskap kan läsas upp till forskarnivå. Här nedan beskrivs strukturen för grund- och avancerad nivå. Grundkurser ges huvudsakligen på distans och kan läsas såväl på helfart som på halvfart. Avancerad nivå läses på helfart och är campusförlagd.
 
Vill du läsa helfart söker du inledningsvis Konst- och bildvetenskap A (30hp) vilken består av fyra moduler om 7,5 hp. Denna kurs ges på höstterminen. Andra terminen läser du Konst- och bildvetenskap B (30 hp). Tredje terminen läser du Konst- och bildvetenskap C (30 hp).
 
Vill du läsa på halvfart söker du våra fristående kurser, vilka motsvarar de som läses på helfart. Fristående kurser på halvfart finns för termin 1 och 2 (medan termin 3 endast ges på helfart). För att vara behörig till Konst- och bildvetenskap C måste du ha läst totalt 60 hp konst- och bildvetenskapliga kurser.
 
När du läser på avancerad nivå går du tillsammans med studenter från andra kulturvetenskapliga ämnen, men väljer Magisteruppsats i konst- och bildvetenskap (30 hp) som fördjupning.

Mer information om aktuella kurser

Senast uppdaterad: 2022-12-12