Hoppa direkt till innehållet
printicon

Utbildning vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Välkommen att studera vid Institutionen för Kultur-och medievetenskaper. Här kan du läsa ämnen som breddar och fördjupar många av våra perspektiv på kultur och medier.

Program

Här kan du läsa treåriga program om du exempelvis vill arbeta på museer, med kommunikation eller medier, göra utredningar eller planera verksamheter inom olika typer av organisationer. Alla vår program har inslag av värdegrundsfrågor, informations- och kommunikationsteknik, samt praktik för att göra dig redo för en modern arbetsmarknad.

Kurser

Du kan även läsa fristående kurser i etnologi, konstvetenskap, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, drama-teater-film och museologi. Med dessa kan du skapa en egen examen utifrån dina intressen och behov. Oavsett hur och vad du väljer att studera kommer du att lämna oss klokare och med en bredare förståelse för dagens olika kulturella uttryck.

Avancerad nivå

Du kan också studera på avancerad nivå, det vill säga om du är intresserad av en magister- eller masterexamen.

Utbildning på forskarnivå

Vid institutionen för kultur- och medievetenskaper bedrivs utbildning på forskarnivå i etnologi, medie- och kommunikationsvetenskap, museologi, litteraturvetenskap samt konst- och bildvetenskap.

Huvudområden 

På vår institution erbjuder vi kurser och program inom flera huvudområden.

Mer information

Våra program
Våra program

Se alla program i vår utbildningskatalog.

Våra kurser
Våra kurser

Se alla kurser i vår utbildningskatalog.

Studier på avancerad nivå
Studier på avancerad nivå

Mer information om studier på avancerad nivå.

Våra huvudområden
Våra huvudområden

Läs mer om alla våra huvudområden.

Utbildning på forskarnivå
Utbildning på forskarnivå

Läs mer om vårt utbildningsutbud på forskarnivå.

Examensarbeten
Examensarbeten

Här samlar vi de senast publicerade examensarbetena från våra studenter.