"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Våra huvudområden

Institutionen för kultur- och medievetenskaper utgörs av huvudområdena etnologi, kulturanalys, kulturentreprenörskap, konst- och bildvetenskap, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, museologi samt journalistik.

Etnologi

Etnologi handlar om att tolka och förstå samhället ur ett kulturperspektiv.

Journalistik

I en värld av falska nyheter och allt stridare informationsströmmar kräver goda journalistiska kunskaper.

Konst- och bildvetenskap

Vad betyder visuella uttryck för oss? Hur samspelar de i samhället, med teknikutvecklingen och med individen?

Kulturanalys

Kulturanalys handlar om kulturella normer, föreställningar och värderingar som formar människors liv.

Kulturentreprenörskap

Kulturentreprenörskap blandar kulturanalys med skarpa projekt inom kultur och upplevelseproduktion.

Litteraturvetenskap

Bli en bättre läsare samtidigt som du får kunskap om och inblick i andra tider och kulturer.

Medie- och kommunikationsvetenskap

Medie- och kommunikationsvetenskap handlar om kommunikation, information och medier, i både teori och praktik.

Museologi

Inom museologin studeras människans och samhällets relation till kultur- och naturarvet.

Senast uppdaterad: 2022-07-15