"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Våra huvudområden

Institutionen för kultur- och medievetenskaper utgörs av huvudområdena etnologi, kulturanalys, kulturentreprenörskap, konst- och bildvetenskap, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, museologi samt journalistik.

Bild på miniatyrfigurer på en strand
Etnologi

Läs ännu mer om ämnet etnologi!

Journalistik

I en värld av falska nyheter och allt stridare informationsströmmar kräver goda journalistiska kunskaper.

Konst- och bildvetenskap

Vad betyder visuella uttryck för oss? Hur samspelar de i samhället, med teknikutvecklingen och med individen?

Kulturanalys

Kulturanalys handlar om kulturella normer, föreställningar och värderingar som formar människors liv.

Kulturentreprenörskap

Kulturentreprenörskap blandar kulturanalys med skarpa projekt inom kultur och upplevelseproduktion.

Litteraturvetenskap

Bli en bättre läsare samtidigt som du får kunskap om och inblick i andra tider och kulturer.

Medie- och kommunikationsvetenskap

Medie- och kommunikationsvetenskap handlar om kommunikation, information och medier, i både teori och praktik.

Museologi

Inom museologin studeras människans och samhällets relation till kultur- och naturarvet.

Senast uppdaterad: 2023-07-14