"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Publikationer

Bild: Pixabay

Här hittar du institutionens senaste publikationer. I den stora listan återfinns en sammanställning där alla ämnen ingår, men du kan också välja att lista publikationerna efter respektive område. Äldre publikationer går att söka efter i DiVa.

Publikationer för samtliga ämnen

Young - Nordic Journal of Youth Research
Lögdberg, Ulrika; Öhlander, Magnus; Lindgren, Eva-Carin; et al.
Litteratur, konst och politik i välfärdsstatens Sverige, Stockholm: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien 2024 : 153-171
Henning, Peter
London: Sage Publications 2024
Lindgren, Simon; Eriksson Krutrök, Moa
Journal of Wine Research
Carrillo Ocampo, Julia Cristina; Marshall, Matilda; Bengs, Carita
Ekologisk konstvetenskap, Huddinge: Södertörns högskola 2024 : 7-24
Hällgren, Anna-Maria; Karlholm, Dan
Ekologisk konstvetenskap, Huddinge: Södertörns högskola 2024 : 175-197
Hällgren, Anna-Maria
Journal of Northern Studies, The Arctic Five & The Royal Skyttean Society 2024, Vol. 16, (1) : 51-53
Wikström, Mikaela
Vardagens triviala allvar och berättandets kraft: en festskrift till professor Lena Marander-Eklund, Åbo: Åbo Akademis förlag 2024 : 129-149
Arvidsson, Alf
Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research, Linköping University Electronic Press 2024, Vol. 16, (1) : 14-39
Lundgren, Anna Sofia; Ljuslinder, Karin
Visuella kulturstudier: teoretiska tillämpningar i konstvetenskap 5, Stockholm: Stockholm University Press 2024 : 1-20
Hällgren, Anna-Maria; Näslund, Anna
Visuella kulturstudier: teoretiska tillämpningar i konstvetenskap 5, Stockholm: Stockholm University Press 2024 : 21-42
Hällgren, Anna-Maria
Umeå University 2024
Lindenius, Erik; Sturk, Erika; Edlund, Ann-Catrine
Montreal & Kingston: McGill-Queen's University Press 2023
Jarlbrink, Johan; Lundell, Patrik; Snickars, Pelle
Västerbottens-Kuriren
Jönsson, Maria
Västerbottens-Kuriren
Jönsson, Maria
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Föreningen Kulturella Perspektiv 2023, Vol. 32, (1)
Marshall, Matilda; Lyngø, Inger Johanne
Västerbottens-Kuriren
Jönsson, Maria
Everyday life in the culture of surveillance, Gothenburg: Nordicom 2023 : 67-88
Arnesson, Johanna; Carlsson, Eric
PLOS ONE, Public Library of Science (PLoS) 2023, Vol. 18, (2)
Lögdberg, Ulrika; Öhlander, Magnus; Nilsson, Bo
Everyday life in the culture of surveillance, Nordicom 2023 : 9-20
Gelfgren, Stefan; Cocq, Coppélie; Samuelsson, Lars; et al.
Everyday life in the culture of surveillance, Nordicom 2023 : 6-8
Samuelsson, Lars; Cocq, Coppélie; Gelfgren, Stefan; et al.
Everyday life in the culture of surveillance, Nordicom 2023 : 205-211
Gelfgren, Stefan; Cocq, Coppélie; Enbom, Jesper; et al.
RIG: Kulturhistorisk tidskrift, Uppsala: Kungliga Gustav Adolfs Akademien 2023, (1) : 14-29
Nilsson, Bo; Carlsson, Eric
Nordicom 2023
Samuelsson, Lars; Cocq, Coppélie; Gelfgren, Stefan; et al.
Puls: Journal for Ethnomusicology and Ethnochoreology, Vol. 8 : 116-117
Arvidsson, Alf
Puls: Journal for Ethnomusicology and Ethnochoreology, Stockholm: Svenskt visarkiv 2023, Vol. 8 : 112-115
Ahlsved, Kaj
Folk och musik, Finlands svenska folkmusikinstitut 2023, (2023)
Arvidsson, Alf
Umeå: 2023
Båth, Katharina; Mårell-Olsson, Eva; Wedman, Jonathan; et al.
Barnboken, Svenska barnboksinstitutet 2023, Vol. 46 : 1-19
Almqvist, Louise
Umeå: Umeå universitet 2023
Arvidsson, Alf; Edlund, Lars-Erik; Lindholm, Elena; et al.
Gender and History, John Wiley & Sons 2023, Vol. 35, (1) : 141-154
Holmqvist, Sam
Cultural Studies, Taylor & Francis Group 2023, Vol. 37, (3) : 485-507
Ingridsdotter, Jenny
Jahrbuch für Europäische Ethnologie: Schweden: Ambiguitäten verhandeln, Tolerieren als soziale und kulturelle Praxis, Brill Academic Publishers 2023 : 15-29
Arvidsson, Alf
Media Culture and Society, Sage Publications 2023, Vol. 45, (3) : 528-544
Arnesson, Johanna
Journal of Heritage Tourism, Routledge 2023, Vol. 18, (2) : 184-201
Pettersson, Richard; Müller, Dieter K.
Nordic Journal of Studies in Educational Policy, Routledge 2023, Vol. 9, (2) : 191-209
Löfgren, Maria
Humaniora: om humanistiska fakulteten vid Umeå universitet, Umeå: Umeå universitet 2023 : 123-124
Arvidsson, Alf
Humaniora: om humanistiska fakulteten vid Umeå universitet, Umeå: Umeå universitet 2023 : 114-116
Arvidsson, Alf
Humaniora: om humanistiska fakulteten vid Umeå universitet, Umeå: Umeå universitet 2023 : 92-92
Arvidsson, Alf
Frontiers in Communication, Frontiers Media S.A. 2023, Vol. 8
Miller, Toby; Egan Sjölander, Annika; Jönsson, Anna Maria
Mediehistoriskt arkiv, 56
Lundell, Patrik; Salmi, Hannu; Edoff, Erik; et al.
Umeå: Umeå universitet 2023
Löf Nyqvist, Malin
Plan, Stockholm: Föreningen för samhällsplanering 2023, (2) : 51-53
Eriksson, Madeleine; Liliequist, Evelina; Lundgren, Anna Sofia
Senast uppdaterad: 2023-07-13