Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Vår personal

Anställda medarbetare

André Baltz
Telefon
090-786 56 26

Jag är doktorand på Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.

Andrea Dankic
Telefon
090-786 70 17
Ann Cristin Winroth
Telefon
090-786 57 25

Lektor i etnologi. Likavillkorsföreträdare. Forskar om berättande på museer, relationen människa - husdjur. Undervisar i etnologi och i museologi.

Anna Sofia Lundgren
Telefon
090-786 62 64

Professor i etnologi. Forskar om landsbygd, åldrande och e-hälsa. Undervisar på Kulturanalysprogrammet.

Anne Heith
Telefon
090-786 62 76

Anne Heith, docent i litteraturvetenskap. Forskningsprojekt: "Att läsa världen. Urfolk, ekokritik och literacy".

Annika Bünz
Telefon
090-786 52 00
Anton Forsberg
Telefon
090-786 72 53
Bo Nilsson
Telefon
090-786 99 62

Jag undervisar på Kulturanalysprogrammet (180 hp), Programmet för civilt arbete (180 hp) och forskar bl.a. om landsbygd.

Catharina Bergman
Telefon
090-786 68 80

Doktorand i litteraturvetenskap. Avhandlingsprojektet handlar om den samtida svenska arbetarlitteraturens didaktiska potential och dess funktion i en folkbildningskontext.

Christina Wirén
Telefon
090-786 64 16
Elin Manker
Telefon
090-786 73 78

Jag är biträdande universitetslektor i Konst- och bildvetenskap. Min forskning rör designhistoria och designteori, samt olika aspekter av modernitet från ca 1850 och framåt.

Elin Nordin
Telefon
090-786 73 24
Eric Carlsson
Telefon
090-786 57 94

Eric Carlsson är lektor och docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid Umeå universitet. Hans forskningsintressen handlar om deltagande på nätet och övervakningsfrågor.

Erik Edoff
Telefon
090-786 59 66
Erik Lindenius
Telefon
090-786 66 66

Lektor i medie- och kommunikationsvetenskap. Excellent lärare och mottagare av Umeå studentkårs pedagogiska pris (2019). Producerar podcasten Mediespanarna och pedagogiska bloggen Umanista.

Evelina Stenbeck
Telefon
090-786 98 73
Fanny Lindgren
Telefon
090-786 57 57
Helena Pettersson
Telefon
090-786 70 55
Henrik Klingberg
Telefon
090-786 71 17
Jenny Ingridsdotter
Telefon
090-786 63 22

Jenny är fil. dr i etnologi och bedriver två forskningsprojekt. Det ena handlar om svensk migration till Argentina och den andra handlar om människors erfarenhet av skogsbränderna i Sverige 2018.
 

Jenny Jarlsdotter Wikström
Telefon
090-786 72 97

Vikarierande lektor i litteraturvetenskap och kreativt skrivande.

Jenny Lönnroth
Telefon
090-786 71 38
Jesper Enbom
Telefon
090-786 95 32
Johan Jarlbrink
Telefon
090-786 55 67
Johanna Arnesson
Telefon
090-786 75 28

Johanna Arnesson är postdoktor i medie- och kommunikationsvetenskap. Hennes forskning innefattar kritiska perspektiv på marknadsföring, politisk kommunikation och populärkultur.

Jonas Sundström
Telefon
090-786 54 48
Jonas Vågström
Telefon
090-786 52 08
Karin Ljuslinder
Telefon
090-786 79 48
Katarina Båth
Telefon
090-786 71 74
Katarzyna Wolanik Boström
Telefon
090-786 97 02

Jag är docent och lektor i etnologi. Mina forskningsintressen handlar om livsberättelser, yrkes- och organisationskulturer och högutbildade specialisters internationella mobilitet.

Kerstin Engström
Telefon
090-786 61 12
Kristina Hellman
Telefon
090-786 94 54
Leena Grenvall
Telefon
090-786 66 25
Lena Danielsson
Telefon
090-786 57 85
Linn Eckeskog
Telefon
090-786 69 92

Tjänstledig VT21.

Maria Jönsson
Telefon
090-786 55 06

Professor i litteraturvetenskap med litteraturdidaktisk inriktning

Maria Löfgren
Telefon
090-786 65 89
Maryam Adjam
Märit Simonsson
Telefon
090-786 65 36
Negar Zojaji
Telefon
090-786 57 42
Paul Agnidakis
Telefon
090-786 52 53

Jag är lektor i etnologi. Min forskning omfattar senmoderna samhällskonstruktioner och deras kulturella effekter, spänningsfältet land-stad och normkreativa perspektiv på rumsliga kulturarv

Per Stam
Telefon
090-786 65 26
Peter Henning
Telefon
090-786 78 11
Peter Lexelius
Richard Pettersson
Telefon
090-786 99 38

Jag är lektor och forskare i museologi, humaniora vid Umeå universitet. Jag är docent i museologi.

Sara Callahan
Sofia Pulls
Telefon
090-786 57 97
Susanne Holst
Telefon
090-786 69 79

Jag är universitetslektor i etnologi och studierektor för utbildning på grund- och avnacerad nivå. 

Torkel Molin
Telefon
090-786 50 82
Zakayo Kjellström
Telefon
090-786 72 36

Zakayo Kjellström, Doktorand i Medie- och kommunikationsvetenskap. 
Min avhandling handlar om olaglig nedladdning av akademiska texter.