Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Vår personal

Anställda medarbetare

Ann Cristin Winroth, universitetslektor
Telefon
090-786 57 25

Lektor i etnologi. Likavillkorsföreträdare. Forskar om berättande på museer, relationen människa - husdjur. Undervisar i etnologi och i museologi.

Anna Sofia Lundgren, professor
Telefon
090-786 62 64

Professor i etnologi. Forskar om landsbygd, åldrande och e-hälsa. Undervisar på Kulturanalysprogrammet.

Anne Heith, universitetslektor
Telefon
090-786 62 76

Anne Heith, docent i litteraturvetenskap. Forskningsprojekt: "Att göra plats i litteraturen. Meänmaa i nutida tornedalsk skönlitteratur" och "Andra platser i litteraturundervisningen. Sápmi, Meänmaa och migrantkartografier".

Anton Forsberg, hr-administratör
Telefon
090-786 72 53
Bo Nilsson, professor
Telefon
090-786 99 62

Jag undervisar på Kulturanalysprogrammet (180 hp), Programmet för civilt arbete (180 hp) och forskar bl.a. om landsbygd.

Britta Lundgren, professor emerita

Jag är professor i etnologi sedan 1999. Jag arbetar med forskningsprojekt som på olika sätt rör etnologins och humanioras plats i samhälle och vetenskap. Under perioden 2016-2018 är jag ledamot i Vetenskapsrådets styrelse.

Caroline Owman, doktorand
Telefon
090-786 57 84

Aktuellt avhandlingsprojekt:

En sång för silverfisken från Silur: bevarandepraktiker som mikropolitisk dimension i modernitetens museum

 

Elin Manker, biträdande universitetslektor
Telefon
090-786 73 78

Jag är biträdande universitetslektor i Konst- och bildvetenskap. Min forskning rör designhistoria och designteori, samt olika aspekter av modernitet från ca 1850 och framåt.

Eric Carlsson, universitetslektor
Telefon
090-786 57 94

Eric Carlsson är lektor och docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid Umeå universitet. Hans forskningsintressen handlar om deltagande på nätet och övervakningsfrågor.

Erik Edoff, universitetslektor
Telefon
090-786 59 66
Erik Lindenius, universitetslektor
Telefon
090-786 66 66

Lektor i medie- och kommunikationsvetenskap. Excellent lärare och mottagare av Umeå studentkårs pedagogiska pris (2019). Producerar podcasten Mediespanarna.

Evelina Stenbeck, universitetslektor
Telefon
090-786 98 73
Jenny Ingridsdotter, postdoktor
Telefon
090-786 63 22

Jenny är fil. dr i etnologi och bedriver två forskningsprojekt. Det ena handlar om svensk migration till Argentina och den andra handlar om människors erfarenhet av skogsbränderna i Sverige 2018.
 

Jesper Enbom, universitetslektor (tjänstledig)
Telefon
090-786 95 32
Johan Jarlbrink, universitetslektor
Telefon
090-786 55 67
Jonas Rosenqvist, universitetslektor
Telefon
090-786 73 61
Jonathan Harding, övrig/annan befattning
Telefon
090-786 56 37
Kajsa Morén, övrig/annan befattning, amanuens
Karin Ljuslinder, universitetslektor
Telefon
090-786 79 48
Katarzyna Wolanik Boström, universitetslektor
Telefon
090-786 97 02

Jag är docent och lektor i etnologi. Mina forskningsintressen handlar om livsberättelser, yrkes- och organisationskulturer och högutbildade specialisters internationella mobilitet.

Kerstin Engström, universitetslektor
Telefon
090-786 61 12
Kim Silow Kallenberg, postdoktor
Telefon
090-786 98 54

Doktor i etnologi. Forskningsintressen som berör makt och identitet, med ett särskilt fokus på klass och genus.

Kristina Hellman, ekonomiadministratör
Lena Danielsson, administrativ samordnare
Telefon
090-786 57 85
Linn Eckeskog, universitetslektor
Telefon
090-786 69 92

Jag undervisar sedan 2010 inom olika kurser i medie- och kommunikationsvetenskap. Från och med hösten 2019 är jag även ansvarig för kandidatprogrammen.

Linnéa Guldbacke Lund, övrig/annan befattning, amanuens
Maria Jönsson, universitetslektor
Telefon
090-786 55 06

Docent och lektor i litteraturvetenskap. Ämneskoordinator och programansvarig för Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande.

Maria Löfgren, universitetslektor
Telefon
090-786 65 89
Marika Nordström, universitetslektor
Telefon
090-786 73 88
Merja Ellefson, universitetslektor
Telefon
090-786 57 26

Universitetslektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Humanisthuset, rum HD205, tel: 090-786 57 26, epost: merja.ellefson@umu.se

Märit Simonsson, universitetslektor
Telefon
090-786 65 36

Jag är lektor i museologi och konst- och bildvetenskap.

Olivia Langwagen, övrig/annan befattning, amanuens
Peter Henning, universitetslektor
Telefon
090-786 78 11
Peter Lexelius, administratör, utbildning (tjänstledig)
Richard Pettersson, universitetslektor
Telefon
090-786 99 38

Jag är lektor och forskare i museologi, humaniora vid Umeå universitet. Jag är docent i museologi.

Sam Holmqvist, postdoktor
Telefon
090-786 56 07

Doktor i litteraturvetenskap, anställd som postdoktor i litteraturvetenskap med genusinriktning.

Sara Flagge, universitetslektor
Telefon
090-786 73 83
Sofia Pulls, universitetslektor
Telefon
090-786 57 97

Doktorand i litteraturvetenskap med didaktisk inriktning

Stefano Fogelberg Rota, universitetslektor
Telefon
090-786 77 76

Stefano Fogelberg Rota är docent och lektor i litteraturvetenskap. 

Susanne Holst, universitetslektor
Telefon
090-786 69 79

Jag är universitetslektor i etnologi vid institutionen för kultur- och medievetenskaper och undervisar i etnologi och vid Kulturanalysprogrammet.

Torkel Molin, universitetslektor
Telefon
090-786 50 82
Zakayo Kjellström, doktorand

Zakayo Kjellström, Doktorand i Medie- och kommunikationsvetenskap. 
Min avhandling handlar om olaglig nedladdning av akademiska texter.